Udvikling af elevernes kommunikationskompetence ved brug af undersøgelsesbaseret matematik

Hej DIGI-studerende!

I begge min praktikker har jeg oplevet, at eleverne har haft svært ved at kommunikere om og med matematik. Det er kommet til udtryk på forskellig vis. F.eks klassen, hvor man kunne høre en knappenål falde på gulvet, så snart de skulle føre en samtale i matematik eller klassen, hvor eleverne blev ekstreme usikre på sig selv, så de altid besvarede et matematisk spørgsmål med et nyt spørgsmål. Det vurderede mig meget, hvorfor det var så svært for eleverne at kommunikere i og om matematik. Derfor satte jeg for at undersøge, hvordan elevernes kommunikationskompetence kunne udvikles og mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvordan planlægges, gennemføres og evalueres et undervisningsforløb i matematik henvendt til en 4.kl, så eleverne udvikler deres matematiske kommunikationskompetence?

Link til DIGI-talk https://www.skoletube.dk/video/6531475/31a8d98ebc868e2c4cef79457e5e6533

God læsning.

Mange hilsner Louise

Dansklærerens fokus på spørgsmålstyper, lytning og elevernes metasproglighed

Hej med-studerende

Jeg har undersøgt hvor bevidste eleverne i en 7. klasse er om deres egne metasproglighed.

Herunder hvorvidt de principper for mundtlighed de kender fra LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science) er automatiserede i elevernes gruppearbejde.

Min undersøgelse og efterfølgende konklusion centrerer sig om de krav der stilles til mundtlighed i undervisningen.

Jeg håber jeg kan inspirere – rigtig god fornøjelse

Bedste hilsner

Mai-Britt Winckler Lundblad Ellebæk

(3026270)

Arbejde med eventyr via kreativt arbejde i Bookcreator i dansk undervisning

Hej!

Jeg har arbejdet med eventyr og kreativt arbejde i Bookcreator i AUK og ADDU.

Min undersøgelse skulle gennemføres i en 6. klasse på min gamle folkeskole. Grundet Corona blev undersøgelsen gennemført online.

Eleverne skulle omskrive slutningen på et eventyr og lave denne i Bookcreator, hvorved eleverne skulle være kreative med lay-out og design.

Mit fokus var, at eleverne skulle være kreative både med skrivning og opdigtning af en slutning i Bookcreator.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i en 6. klasse, hvor fokus er på eventyr og kreativt arbejde i det digitale værktøj Bookcreator?

Professionsessay:

DIGI-talk: https://www.skoletube.dk/video/6631334/67425781

Jeg håber, at du bliver inspireret.

God fornøjelse,

Nermin

Scratchkodning i Studietube.dk

Kære alle

Normalt er DIGI-bloggen til professionsessays, men her deles et abstrakt lavet i kodningsværktøjet Scrach via CodingLab i Studietube.dk.

Håber at du bliver inspireret og har lyst til at kaste dig over kodningsværktøjet. Du vil opøve en færdighed som er efterspurgt i skolen.

Mange hilsner, Lars (lahp@ucsyd.dk)

Abstraktet er lavet over:

Caeli, E. N., og Bundsgaard, J. (2020). Teknologikritik i skolen – et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. I: C. Haas og C. Matthiesen (Red.), Fagdidaktik og demokrati. Samfundslitteratur. ISBN: 9788759335888. 

Josefine skriver følgende om værktøjet:

“Dette er min produktion udarbejdet i programmeringssproget Scratch. Scratch kan tilgås fra StudieTube/SkoleTube, hvor det i stedet hedder CodingLab, men det er det samme program, og produkter lavet i Scratch kan således åbnes i CodingLab og omvendt.

Scratch er forholdsvis nemt at komme i gang med, da det ikke kræver nogen programmeringserfaring. Det kan være en fordel at se vejledninger som kan tilgås fra menuen øverst i programmet (vejledningen ‘Lav en historie’ er et godt sted at starte), og ellers lærer man løbende at bruge funktionerne i programmet ved blot at prøve sig frem.

Man kan evt. starte med at lave en hel simpel produktion, hvor man indsætter en baggrund og nogle figurer der siger noget tekst i talebobler. Så har man lavet en brugbar produktion, og kan herefter eksperimentere med øvrige effekter.

NB! Det er vigtigt at gemme sit arbejde løbende undervejs, da Scratch og CodingLab ikke gemmer automatisk.

Med venlig hilsen

Josefine Krogsgaard”

Linket til abstraktet er her:

https://www.studietube.dk/video/6700758/ec30a7eef2e23ba47fbaf81b6afec352

Ytringsfrihed og tolerance diskuteret i samfundsfag via filosofiske samtaler

Hej DIGI-studerende!

Skoleverdenen oplever i øjeblikket gentagne debatter om hvorvidt de kontroversielle Muhammed-tegninger bør vises i skolen; i skrivende stund debatteres der i Folketinget om, hvorvidt tegningerne skal være en obligatorisk del af pensum.
Jeg har lavet et samfundsfagligt forløb der gennemgår de filosofier der ligger til grund for begreberne ’ytringsfrihed’ og ’tolerance’, for at ruste eleverne til at deltage i debatten. Det har jeg gjort fordi det netop er disse værdier der heftigt debatteres i samfundet. Samtidig er værdierne inkluderet i folkeskolens formålsparagraf.


Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:

“Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles samfundsfagsundervisning om tolerance dilemmaer med fokus på klasseledelse der inkluderer alle eleverne i den samfundsfaglige debat i klasserummet?”

Det er mit håb at eleverne på baggrund af forløbet lærer at vurdere og argumentere for deres synspunkter, men også at de i ligeså høj grad lærer at lytte til hinanden og indgå i dialoger.

Forløbet benytter sig af Fishers ’Circle of Enquiry’ der søger at arbejde med hvordan eleverne tænker, reflekterer og interagerer socialt.

Undervisningen blev helt anderledes end hvad jeg før har prøvet, da den var 99% elevstyret i klasseværelset. Den del var et hit hos eleverne, skønt lidt nervepirrende for mig. Jeg anbefaler at du kaster dig ud i at lade eleverne overtage – det er fantastisk!


Jeg håber du kan bruge mit essay til inspiration. Du finder det her:

De bedste hilsner,

DIGI-talken kan du finde her: ELU og Samf: https://www.wevideo.com/view/1978344201

Camilla

Demokratidannelse i en 3. klasse i Cambodja

Hej alle!

Jeg har brugt den deliberative demokratiske tilgang til demokratiet som grundform for min undersøgelse. Derudover har jeg brugt Tønnesvangs iltnings model, som et konkret og justerbart værktøj, før, under og efter min undersøgelse.

Jeg bor og underviser i Cambodja og har derfor selvfølgelig udført min undersøgelse her. Billedet ovenfor viser nogle af mine skønne elever. Det er min vision at se den kommende generation i tredjeverdenslande kræve deres ret til at tale frit og tænke bredt – det er her demokratiet kommer til sin ret.

Denne undersøgelse virkelig var en øjenåbner for mig. Elevernes engagement var ufattelig… en meget meget tankevækkende og rørende opdagelse.

Undervisningen gik ikke helt som planlagt, men på samme tid langt over forventning.

Føl dig fri til at læse mit professionsessay 🙂 

Jeg håber du vil nyde det!

Link til min Digi-talk: https://www.studietube.dk/video/6536490/bb7f28a114bf439b61bfa683ab4f5856

Undervisningsdifferentering i dansk i indskolingen for at sikre inklusion

Hej

Jeg har undersøgt mulighederne for differentiering af undervisning igennem digitale hjælpemidler.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyd:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i 3. og 4. klasse med fokus på undervisningsdifferentiering, og hvor eleverne instrueres via digitale værktøjer og producerer digitale værktøjer om Etiopien?

Corona kom lidt i vejen for det praktiske i min undersøgelse, men med hjælp af en del dokumentation kom jeg alligevel i mål.

Jeg håber at mit professionsessay kan inspirere dig.

DIGI-talk, hvor du møder hesten Spikkel fra billedet ovenfor

Podcasts i historieundervisningen


Hej med jer

Historiefaget kan let blive et teksttungt fag. Af den grund er lærere altid på udkig efter måder at variere undervisningen på. Mange lærere bruger spillefilm til formidling af indhold samt filmproduktion til at lade eleverne formidle viden i et kreativt produkt. På lignende vis kan man benytte podcasts – men faktisk kan man pege på nogle helt unikke fordele ved podcast.

Dette professionsessay undersøger hvad podcast kan og hvordan det kan få en mere fremtrædende plads i folkeskolen.

Undersøgelsesspørgsmålet lyder: Hvordan kan læreren bruge podcasts til at styrke elevernes historiebevidsthed i historieundervisningen?

Hvis det har fanget din interesse så læs med!

Mange hilsner

Bolethe

Teaching History through Game-Based Playful Learning

Hi

Playful Learning and Game-Based Playful Learning is earning its merits across the curriculum, as a great way to inspire children to see new knowledge through play. Learning through play is a way for children to increase their knowledge of a subject, but also to develop their 21st-century skills through collaboration.

Playful Learning have shown to create more meaning for children, make them engage more actively in what they are pursuing and develop their social skills. Using Game-Based Playful Learning during class have shown to influence at-risk students, who have had problems fitting in socially with the rest of the class. These students have had positive social experiences with their peers through online collaboration.

One of the goals when teaching history to pupils is to makes them reflect on their own and others history. By using a local environment which they traverse most days, or at least have the possibility to do se, I hope to make them reflect on the history of where they are growing up.

My question of examination was:

How does one plan, implement, evaluate and develop a course about local history through principles from Game-Based Playful Learning, where the students work with Minecraft and video editing?

Pupils video about the local school

Pupils video about the local inn

Pupils video about the local inn II

Pupils video about the local postoffice

Enjoy reading.

Kind regards,

Pav

Indskolingselever fortæller historier i dansk

Kære medstuderende 

Jeg har planlagt og gennemført en undervisning i faget dansk på den lokale folkeskole, i 1. og 2. klasse i mine fag ADDU og AUK.  Undervisningsforløbet har jeg forklaret for børnene i følgende E-bog og det med såvel tekst og billeder som indtaling, hvorved alle eleverne kunne forstå, hvad vi skulle arbejde med.

Jeg blev hurtigt på uddannelsen grebet og inspireret af Célestin Freinet. Derfor mit undersøgelsesspørgsmål:  

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles Freinet-inspireret danskundervisning i indskolingen, hvor eleverne lytter til en lydbogs-historie for efterfølgende at fortælle deres egen historie i deres egen e-bog? 

I min undersøgelse fylder frihed overvejende. For hvor meget frihed er muligt for os at give, indenfor de rammer vi samtidig skal arbejde indenfor? Og i sidste ende – Kan vi finde ud af det qua vores egen dannelse og mønstre?  

Min DIGI talk

Må min opgave inspirere dig – Held og lykke med dit studie.  

Mange hilsner  

Zenitta Kämpfner