UNDERVISNING FOR HELE KLASSEN – En undersøgelse af hvordan et digitalt værktøj kan understøtte undervisningen til glæde for den enkelte og fællesskabet

Jeg har kombineret fagene AUK og ADDU i arbejdet med dette professionsessay. Jeg har arbejdet med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålet:

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for en klasse, hvor brugen af det digitale værktøj ‘Tekst til tale’ bliver et legitimt værktøj for alle børns læring og almene dannelse?

I essayet forsøger jeg at arbejde med flere dualiteter. Både forholdet mellem uddannelse og dannelse som folkeskoletraditionen og folkeskolens formålsparagraf foreskriver, samt det digitale univers der både rummer en funktionel og antropologisk dimension.

Ved at integrere et oplæsningsværktøj som ’Tekst til tale’ i undervisningen tilstræber jeg at undersøge om den slags understøttende redskaber kan gøre en forskel for eleverne. Både  for læsesvage og ordblinde elever, men bestemt også for resten af klassen og om et sådant værktøj kan bidrage med mere og andet end blot at løse et praktisk problem.

God læselyst!

Venlig hilsen

Ditte Heim

Professionsessay – Undervisning for hele klassen

DIGI-talk

How students manage to overcome language barriers through flipped learning

How do students overcome language barriers when learning a second language? How does motivation find its way to self-determination in a learning environment that is being dictated by Common Objectives opposing the Mission Statement of formal aims …

Through my research, I have used flipped classroom in an attempt to break the linear process of traditional teaching. – Creating a free space for students to learn (Rømer, 2017), where they were able to make sense of the language (Cameron, 2001).

Have a look at my DIGI-talk to get a multimodal experience on the concept and possible long-term benefits of flipped learning.

Best regards,

Kaspar Roland

Professionsessay – Flipped Classroom – a Spark for Learning

DIGI-talk – Flipped Classroom – a Spark for Learning

Samfundsfag – Demokratisk dannelse i skolen

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det står i folkeskolelovens formålsparagraf.

I denne opgave undersøger jeg skolens dannelsesopgave med intentionen om at finde frem til, hvilket ansvar, man som underviser, står med i praksis for at kunne leve op til de mange paragraffer udstedt af samfund. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at undersøgelsen tager udgangspunkt i Hal Koch, Alf Ross og Ove Korsgaards demokratiperspektiver.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvilken rolle spiller demokratiet i folkeskolen og på hvilken måde kan elever forberedes til at agere i et demokratisk samfund?

God læsning

Venlige hilsener,
Emma Gulmark Nørskov

Professionsessay – Demokratisk dannelse i Folkeskolen