Matematikundervisning i et digitaliseret videnssamfund

Skolematematikken er en verden for sig selv, og eleverne i folkeskolen har svært ved at forstå, hvad de skal bruge en matematisk forståelse til, i livet udenfor skolen.

Derfor har jeg valgt at søge svar på spørgsmålet om:

Hvordan man kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i udskolingen, hvor elever skal producere et digitalt produkt om matematikkens anvendelsesmuligheder i hverdagen?

I en tid, hvor der er et øget fokus på målorienteret undervisning, har jeg i stedet fokuseret på dannelsesperspektivet, da jeg mener det er vigtigt at eleverne lærer, at det gode liv godt kan opnås uden fokus på resultater. Livet i sig selv, lysten til at lære, undre sig og erhverve ny viden må vægtes højere end selve målet for undervisningen.

Jeg håber du finder essayet inspirerende, god læselyst!

Med venlig hilsen

Signe Rueskov Jensen

Professionsessay – matematikundervisning i et digitalisereret videnssamfund

DIGI-talk

Når bedsteforældre genfortæller deres historie og kultur for deres børnebørn – en undersøgelse i danskfaget

Da jeg læste de første tekster i ADDU om, at konkurrencestaten har gjort sit indtog i det danske samfund, hvorfor tests og resultater fylder mere i de danske folkeskoler og efterlader det mere følsomme og umålbare i skyggen, var jeg meget overrasket. Jeg besluttede mig derfor for at undersøge, hvordan dannelse kan blive inkorporeret i undervisningen.

Dannelse har altid været en del af folkeskolens formål, men under evig debat og dette specielt i denne tid, hvor vi fokuserer på det, vi kan teste og sammenligne med andre i den globaliserede verden. Men uden en klar definition på, hvad dannelse reelt er, hvad dens berettigelse i folkeskolen formål er og hvordan den bliver en del af undervisningen, kan det være svært at forsvare den almene dannelses tilstedeværelse i folkeskolen. Denne kamp har Dewey taget op og med stor inspiration fra hans teorier, fik jeg formuleret følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i udskolingen, hvor eleverne arbejder med almen dannelse via interview med deres bedsteforældre og genfortæller bedsteforældrenes historie i et elektronisk medie?

Hvordan det gik og om der findes et svar, kan I læse i mit professionsessay.

God fornøjelse

Mvh. Eline S. Jensen

Almen dannelse via bedstes fortællinger

DIGI-talk

Aldrig mere spørgsmålet: “Hvad skal vi bruge matematik til i virkeligheden?”

Folkeskolens formål er fantastisk, og jeg tror på, at hvis man imødekommer disse formål med omhu, kan man lave forrygende undervisning, der lever op til skolens dobbelte dannelsesideal. Men kan man også forstå Folkeskolens formål således, at de måske lægger op til en slags undervisning, der bryder med de mere traditionelle rammer? Det har jeg i hvert fald et bud på.

Jeg har i arbejdet med mit undersøgelsesspørgsmål, sat mig for at finde ud af om jeg kan skabe en projektorienteret matematikundervisning, der er mere dannende, varieret og ikke mindst virkelighedsnær, så man aldrig mere skal høre en elev stoppe op i matematiktimen og spørge; “Hvad skal vi bruge det til i virkeligheden? ´´.

God læsning.

Lasse

Professionsessay – Projektundervisning i matematikfaget

DIGI-talk

 

Undervisningsdifferentiering via et digitalt produkt – skab dit eget produkt

Kan man få eleverne til at styre deres egen læring, med få hjælpemidler? Og på den måde differentierer undervisningen?

Jeg har i fagene AUK og ADDU formuleret mit undersøgelsesspørgsmål således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning med fokus på undervisningsdifferentiering via elevernes produktioner i en hjemmeside/avis i skoleblogs i Skoletube.dk

I undervisningen havde jeg et kort oplæg, hvor jeg præsenterede eleverne for mig og for opgaven, gav dem de tre hjemmesider de skulle bruge for at udføre opgaven og delte dem op i grupper.

Min intention var at eleverne med disse hjælpemidler selv ville kunne være ansvarlige for deres egen læring og jeg kunne som lærer fungere som facilitator fremfor underviser.

 

God læselyst

Venlig hilsen Mette Hammelsvang

Undervisningsdifferentiering via et digitalt produkt – skab dit eget produkt

Min DIGI-talk