Danskundervisning i digital dannelse

Hej DIGI-medstuderende! 

I min undersøgelse i folkeskolen har jeg valgt at fokusere på kommerciel og digital kommunikation i udskolingen i faget dansk.  

I mit undervisningsforløb har jeg først og fremmest været meget inspireret af Freinet, som lagde stor vægt på kommunikation, praktisk arbejde og elevernes deltagelse i processen. Derfor har jeg også bygget undervisningen op, ud fra den handlingsorienterede undervisning. Eleverne har selv leget influencere og produceret en reklame om deres egen skole og de har derfor skulle tænke i regler og love om skjulte og ikke skjulte reklamer.

Inden jeg fysisk mødte op til undervisningen, havde klassen et introforløb med deres egen lærer, hvor de så en video af mig, der præsenterer mig selv og giver dem en opgave. Her har jeg været inspireret af “Flipped Classroom” af Jonathan Bergmann og Aaron Sams, men ud fra teori fra Sally Anderson og Konstancja Ford, i forhold til hurtigere at blive en del af klassens fællesskab, så undervisningen glider lettere. 
Denne del af undervisningen kan jeg kun anbefale at gøre brug af, hvilket jeg da også selv satser på at gøre fremadrettet. Det bliver formentlig en fast del af de kommende undersøgelser jeg laver, da det var så stor en succes.   

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:

  • Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i udskolingen i digital dannelse indenfor reklamer for børn og unge, hvor fokus er på elevernes digitale kommunikationsevne?  

Link til min DIGI-talk lavet i Explain everything

Jeg håber at min opgave kan inspirere dig!

De bedste hilsner

Mathilde Julie Lindholm

Historieundervisningen i en 4. klasse med afsæt i lokalområdet

I min undersøgelse i skolen har jeg arbejdet I faget historie i 4. klasse, hvor mit fokus har været på eleverns kategoriale dannelse med understøttelse af digitale værktøjer.

Min undersøgelse har her været inspireret af Wolfgang Klafkis teori om kategoriale dannelse og Hiim og Hippes relationsmodel.


Min idé med undersøgelsen var at eleverne på baggrund af en udflugt i lokalmiljøet og på forhånd udvalgt litteratur selv skulle udforme deres egen digitale bog i det digitale værktøj BookCreator.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:
Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles historieundervisning i indskolingen med afsæt i lokalmiljøet og med fokus på kategorial dannelse, hvor eleverne instrueres via digitale værktøjer?

Digitalk: https://www.skoletube.dk/video/6904318/1088951600

Håber at min opgave kan inspirere dig!

De bedste hilsner
Thomas P. Mejlsø

Dansk undervisning i mellemtrinnet i eventyr

Hej DIGI-studerende! 

I min undersøgelse i folkeskolen har jeg arbejdet i dansk, hvor fokus har været på eventyr og herunder emnet venskab. 

Mit undervisningsforløb har taget udgangspunkt i Immanuel Klafkis teori om kategorial dannelse, didaktik 2.0 og Louise Nabe-Nielsens fasemodel inden for den filosofiske tænkning. Dermed lagde jeg meget vægt på, at børnene selv fik lov til at tænke sig til eventyrets budskab og dets forbindelse med emnet venskab. Dette skulle nemlig bruges til at udvikle deres eget eventyr baseret på H.C Andersens ”Den grimme ælling”. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder som følgende: 

  • Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles undervisning i mellemtrinnet i dansk med afsæt i Klafkis almen dannelsesteori, hvor eleverne arbejder med emnet venskaber via eventyr og digitale medier? 

Det var meningen at eleverne skulle arbejde digitalt på BookCreator, men da deres abonnement til Skoletube ikke var startet under mit undersøgelsesforløb, måtte de lave bøgerne i analog forstand, hvorefter jeg selv har lagt bøgerne ud på et bibliotek på app’en. 

Link til DIGI-talk:

https://www.studietube.dk/video/6893249/678651631

Venlige hilsner,

Signe

Tværfaglig dansk- og billedkunstundervisning i mellemtrinnet

Hej DIGI-studerende, 

Jeg har arbejdet med et tværfagligt dansk-/billedkunst undervisning i 6 klasse, hvor emnet var tegneserier og deres komposition.  

Mit undervisningsforløb har taget afsæt i den handlingsorienterede undervisningsform, og eleverne selv skulle derfor selv lave en tegneserie. De skulle arbejde med tegneseriens komposition, samt tænke over farver, dybde og hvordan de kunne formidle en historie gennem tegninger.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder følgende: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles tværfagligt dansk-/billedkunst undervisning i mellemtrinnet i tegneserier og komposition, hvor eleverne instrueres via digitale produktioner?  

Skolen har desværre ikke adgang til Skoletube.dk, så eleverne tegnede selv tegneserierne i hånden, men forløbet kan også laves gennem Pixton, hvor eleverne kan lave deres tegneserie online.  

Link til min DIGI-talk  

Jeg håber at det kan inspirere og hjælpe

Mange hilsner,  

Alexandra  

Idrætsundervisning i udskolingen om krop, kost og sundhed hos sportsudøvere

Hej DIGI-studerende,

Jeg har arbejdet med et handlingsorienteret biologiforløb i en 7 klasse, som var en sportsklasse, hvor emnet var krop, kost og sundhed i forbindelse med elitesport.

Mit undervisningsforløb har taget afsæt i Klafki og den handlingsorienterede undervisningstilgang samt SMITTE-modellen.

Eleverne skulle på baggrund af en præsentation om kost, ernæring og elitesport udarbejde deres eget kostforslag, som ville være optimalt i forhold til præstation og sport.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder følgende:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles biologiundervisning, hvor der arbejdes med sundhed og kost, hvor eleverne udarbejder en præsentation af deres energibehov og sammensætning af kost, via. fx en padlet?

Link til min DIGI-talk:
https://www.skoletube.dk/video/6862810/b9f148d2423c088da3d06f9fe1453ebd

Jeg håber at du bliver inspireret!

Mange hilsner,

Pernille

Rablende reklamer: et scenariedidaktisk reklameforløb med fokus på reklamekneb, målgrupper og budskab i danskundervisningen

Hej alle sammen,

Min undersøgelse er et reklameforløb, som tager afsæt i scenariedidaktikken.

Forløbet består af en teoretisk del, hvor 6. og 7. klasses eleverne lærer om begreberne reklamekneb, målgrupper og budskab. I den praktiske del, som er baseret på scenariedidaktikkens principper, skal eleverne, i tremandsgrupper, forestille sig, at de ejer en minigolfbane på Kegnæs og ønsker at få flere besøgende.

Opgaven er at lave en billedreklame på Prezi Design, hvor de anvender begreberne fra den teoretiske undervisning. Ugen sluttedes af med et “reklamegalleri.”

Mange hilsner

Lykke

Udvikling af elevernes kommunikationskompetence ved brug af undersøgelsesbaseret matematik

Hej DIGI-studerende!

I begge min praktikker har jeg oplevet, at eleverne har haft svært ved at kommunikere om og med matematik. Det er kommet til udtryk på forskellig vis. F.eks klassen, hvor man kunne høre en knappenål falde på gulvet, så snart de skulle føre en samtale i matematik eller klassen, hvor eleverne blev ekstreme usikre på sig selv, så de altid besvarede et matematisk spørgsmål med et nyt spørgsmål. Det vurderede mig meget, hvorfor det var så svært for eleverne at kommunikere i og om matematik. Derfor satte jeg for at undersøge, hvordan elevernes kommunikationskompetence kunne udvikles og mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvordan planlægges, gennemføres og evalueres et undervisningsforløb i matematik henvendt til en 4.kl, så eleverne udvikler deres matematiske kommunikationskompetence?

Link til DIGI-talk https://www.skoletube.dk/video/6531475/31a8d98ebc868e2c4cef79457e5e6533

God læsning.

Mange hilsner Louise

Dansklærerens fokus på spørgsmålstyper, lytning og elevernes metasproglighed

Hej med-studerende

Jeg har undersøgt hvor bevidste eleverne i en 7. klasse er om deres egne metasproglighed.

Herunder hvorvidt de principper for mundtlighed de kender fra LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science) er automatiserede i elevernes gruppearbejde.

Min undersøgelse og efterfølgende konklusion centrerer sig om de krav der stilles til mundtlighed i undervisningen.

Jeg håber jeg kan inspirere – rigtig god fornøjelse

Bedste hilsner

Mai-Britt Winckler Lundblad Ellebæk

(3026270)

Arbejde med eventyr via kreativt arbejde i Bookcreator i dansk undervisning

Hej!

Jeg har arbejdet med eventyr og kreativt arbejde i Bookcreator i AUK og ADDU.

Min undersøgelse skulle gennemføres i en 6. klasse på min gamle folkeskole. Grundet Corona blev undersøgelsen gennemført online.

Eleverne skulle omskrive slutningen på et eventyr og lave denne i Bookcreator, hvorved eleverne skulle være kreative med lay-out og design.

Mit fokus var, at eleverne skulle være kreative både med skrivning og opdigtning af en slutning i Bookcreator.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i en 6. klasse, hvor fokus er på eventyr og kreativt arbejde i det digitale værktøj Bookcreator?

Professionsessay:

DIGI-talk: https://www.skoletube.dk/video/6631334/67425781

Jeg håber, at du bliver inspireret.

God fornøjelse,

Nermin

Scratchkodning i Studietube.dk

Kære alle

Normalt er DIGI-bloggen til professionsessays, men her deles et abstrakt lavet i kodningsværktøjet Scrach via CodingLab i Studietube.dk.

Håber at du bliver inspireret og har lyst til at kaste dig over kodningsværktøjet. Du vil opøve en færdighed som er efterspurgt i skolen.

Mange hilsner, Lars (lahp@ucsyd.dk)

Abstraktet er lavet over:

Caeli, E. N., og Bundsgaard, J. (2020). Teknologikritik i skolen – et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. I: C. Haas og C. Matthiesen (Red.), Fagdidaktik og demokrati. Samfundslitteratur. ISBN: 9788759335888. 

Josefine skriver følgende om værktøjet:

“Dette er min produktion udarbejdet i programmeringssproget Scratch. Scratch kan tilgås fra StudieTube/SkoleTube, hvor det i stedet hedder CodingLab, men det er det samme program, og produkter lavet i Scratch kan således åbnes i CodingLab og omvendt.

Scratch er forholdsvis nemt at komme i gang med, da det ikke kræver nogen programmeringserfaring. Det kan være en fordel at se vejledninger som kan tilgås fra menuen øverst i programmet (vejledningen ‘Lav en historie’ er et godt sted at starte), og ellers lærer man løbende at bruge funktionerne i programmet ved blot at prøve sig frem.

Man kan evt. starte med at lave en hel simpel produktion, hvor man indsætter en baggrund og nogle figurer der siger noget tekst i talebobler. Så har man lavet en brugbar produktion, og kan herefter eksperimentere med øvrige effekter.

NB! Det er vigtigt at gemme sit arbejde løbende undervejs, da Scratch og CodingLab ikke gemmer automatisk.

Med venlig hilsen

Josefine Krogsgaard”

Linket til abstraktet er her:

https://www.studietube.dk/video/6700758/ec30a7eef2e23ba47fbaf81b6afec352