”Cybermobbing? Nein danke!”

 

Jeg har kombineret fagene AUK og ADDU i arbejdet med dette professionsessay. Jeg har arbejdet med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålet:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles tyskundervisning i udskolingen omkring online-mobning, hvor eleverne producerer en Skoletube Pixton EDU elektronisk tegneserie på tysk herom.

Målet med forløbet om cybermobning er, at eleverne reflekterer og bliver klar over de psykiske og straffemæssige konsekvenser af online mobning og dårlige digitale handlinger (fx i form af oprettelse af en falsk profil, misbrug af andres navn og personlige oplysninger på internettets sociale medier og deling af pinlige billeder/videoer under private forhold).

Brug af teknologien i undervisning plejer at virke som ”triggeren” for arbejdslyst blandt eleverne. Derfor skal de bruge Skoletube-program Pixton EDU for at producere en elektronisk tegneserie om cybermobnings konsekvenser, hvor eleverne skal kunne skrive nogle korte sætninger på tysk i et meget enkelt og forståeligt sprog.

Gennem læringsforløbet skulle eleverne gerne blive mere kreative, selvstændige og ansvarsbevidste om online mobning.

God læsning.

Laura Cacopardo

Professionsessay – Online mobning forløb i tyskundervisning

DIGI-talk

Indragelse af Digitale Dannelsesmetoder i Undervisningsforløb omkring en Digital Kapitalistisk Virkelighed

Digitalisering er I så rivende en vækst, at det ikke lettere er muligt for for lærerstuderende at opsamle relevant viden i deres uddannelse omkring digitale platforme. Så snart de nye lærere forlader læreruddannelsen vil al viden nemlig allerede været forældet, eller hurtigt blive det. Samtidig lever vi i et digitalt samfund hvor virksomheder oplever den digitale bruger som produkt. Det betyder, at vores data i højere grad end nogensinde bliver solgt, handlet med og brugt til at få os til at købe produkter eller servicer. Så hvordan klæder vi vores elever i folkeskolen på til at beskytte sig selv i en digital kapitalistisk virkelighed både nu og i fremtiden – og er de overhovedet interesserede i at beskytte deres data? Dette emne forsøger jeg at belyse gennem empiri og praksisundersøgelse i mit professionsessay ”Indragelse af Digitale Dannelsesmetoder i Undervisningsforløb omkring en Digital Kapitalistisk Virkelighed”, et essay der sammenkobler modulerne Almen Digital Dannelse og Almen Undervisningskompetence. I essayet er der også eksempler på forældrekommunikation, der illustrere hvor sensitivt netop emnet om brugerdata hurtigt kan blive ude i den virkelige verden. Jeg håber du kan bruge det!

Mange hilsner,

Camilla Vanslette

Professionsessay – Indragelse af Digitale Dannelsesmetoder i Undervisningsforløb omkring en Digital Kapitalistisk Virkelighed

DIGI-talk

 

UNDERVISNING FOR HELE KLASSEN – En undersøgelse af hvordan et digitalt værktøj kan understøtte undervisningen til glæde for den enkelte og fællesskabet

Jeg har kombineret fagene AUK og ADDU i arbejdet med dette professionsessay. Jeg har arbejdet med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålet:

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for en klasse, hvor brugen af det digitale værktøj ‘Tekst til tale’ bliver et legitimt værktøj for alle børns læring og almene dannelse?

I essayet forsøger jeg at arbejde med flere dualiteter. Både forholdet mellem uddannelse og dannelse som folkeskoletraditionen og folkeskolens formålsparagraf foreskriver, samt det digitale univers der både rummer en funktionel og antropologisk dimension.

Ved at integrere et oplæsningsværktøj som ’Tekst til tale’ i undervisningen tilstræber jeg at undersøge om den slags understøttende redskaber kan gøre en forskel for eleverne. Både  for læsesvage og ordblinde elever, men bestemt også for resten af klassen og om et sådant værktøj kan bidrage med mere og andet end blot at løse et praktisk problem.

God læselyst!

Venlig hilsen

Ditte Heim

Professionsessay – Undervisning for hele klassen

DIGI-talk

How students manage to overcome language barriers through flipped learning

How do students overcome language barriers when learning a second language? How does motivation find its way to self-determination in a learning environment that is being dictated by Common Objectives opposing the Mission Statement of formal aims …

Through my research, I have used flipped classroom in an attempt to break the linear process of traditional teaching. – Creating a free space for students to learn (Rømer, 2017), where they were able to make sense of the language (Cameron, 2001).

Have a look at my DIGI-talk to get a multimodal experience on the concept and possible long-term benefits of flipped learning.

Best regards,

Kaspar Roland

Professionsessay – Flipped Classroom – a Spark for Learning

DIGI-talk – Flipped Classroom – a Spark for Learning

Samfundsfag – Demokratisk dannelse i skolen

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det står i folkeskolelovens formålsparagraf.

I denne opgave undersøger jeg skolens dannelsesopgave med intentionen om at finde frem til, hvilket ansvar, man som underviser, står med i praksis for at kunne leve op til de mange paragraffer udstedt af samfund. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at undersøgelsen tager udgangspunkt i Hal Koch, Alf Ross og Ove Korsgaards demokratiperspektiver.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvilken rolle spiller demokratiet i folkeskolen og på hvilken måde kan elever forberedes til at agere i et demokratisk samfund?

God læsning

Venlige hilsener,
Emma Gulmark Nørskov

Professionsessay – Demokratisk dannelse i Folkeskolen

Motivation gennem kreativt arbejde

Hej

I en kombination af modulerne almen dannelse og digital uddannelse og almen undervisningskompetence har jeg med udgangspunkt i dansktimer i en 4. klasse, behandlet undersøgelsesspørgsmålet: Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles kreativ undervisning ved inddragelse af IT.

Billedet er fra en elevgruppernes E-bog.

God læselyst!
//: Mette Kjærulff

Professionsessay – Motivation gennem kreativt arbejde

DIGI-talk – Motivation gennem kreativt arbejde

Platon min ven – sang om tekster i modulet Almen Dannelse – KLM

Hej
Jeg har lavet en sang om litteratur, som jeg har studeret i modulet Almen Dannelse – KLM. Sangen hedder Platon, Min ven.

“Platon, Min Ven”

Vers 1

Platon min, jeg har brug for dig igen,

Hjælp mig med at overbevise folk

Om at Staten består af os, og at de må kaste los

Den lykkelige er retfærdig og vil samfundets bedste

Bro

Fru Lærer, du har et ansvar på din arbejdsplads

At gøre hvad du kan for at børnene i samfundet får en plads

Omkvæd

Mener du det seriøst, at man i Danmark bliver’ religiøs

Ved at gå i Kirke og lære om vor livsvilkår

Det er en samfundstradition,  meget mer’ end religion

Hvor fa’en har du været de sidste mange hundred’ år?

Vers 2

Immanuel var kendt, fordi han var på “Kant”

Med manges tanker om hvad der var godt og skidt

Vi men’sker har en pligt, så hele verden på sigt

Aldrig bliver’ anderledes end at vi selv vil lev’ i den

Bro

Det en’ste gode – er den gode vilje

Brug det kategoriske imperativ og gør det med vanilje

Omkvæd…

Mega lang guitarsolo

C-stykke

(Grundtvig/Nietzche/Humbolt)
Gud er død – og vi’ det eneste der består

Lad dem blive det bedste af sig selv som nu de formår

En lærer må forsøge at agere ideal

Og det ikke kun ved brug af grammatik og lineal

Vær et godt eksempel, vis dem de er noget værd

Vær en autoritet uden at være autoritær

Mind dem om at intet godt er værd at tage for givet

Og at tiden her i stolen er skolen for livet

Vers 3

Livet skal være en fest, sagde gamle Aristoteles

Lykke er ikke en tilstand, men måden du lever på

Du skal aldrig vær’ ekstrem, det’ kun dyr der har det problem

Den moralske dyd er at finde den gyldne middelvej

Bro

Du er menneske – Du skal leve i et samfund

Kan du ikke det er du guddom eller rigtigt dum!

Omkvæd

 

Håber, at du vil nyde sangen

Mange hilsner

Per Aastrup