Samfundsfag – Demokratisk dannelse i skolen

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det står i folkeskolelovens formålsparagraf.

I denne opgave undersøger jeg skolens dannelsesopgave med intentionen om at finde frem til, hvilket ansvar, man som underviser, står med i praksis for at kunne leve op til de mange paragraffer udstedt af samfund. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at undersøgelsen tager udgangspunkt i Hal Koch, Alf Ross og Ove Korsgaards demokratiperspektiver.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvilken rolle spiller demokratiet i folkeskolen og på hvilken måde kan elever forberedes til at agere i et demokratisk samfund?

God læsning

Venlige hilsener,
Emma Gulmark Nørskov

Professionsessay – Demokratisk dannelse i Folkeskolen

Motivation gennem kreativt arbejde

Hej

I en kombination af modulerne almen dannelse og digital uddannelse og almen undervisningskompetence har jeg med udgangspunkt i dansktimer i en 4. klasse, behandlet undersøgelsesspørgsmålet: Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles kreativ undervisning ved inddragelse af IT.

Billedet er fra en elevgruppernes E-bog.

God læselyst!
//: Mette Kjærulff

Professionsessay – Motivation gennem kreativt arbejde

DIGI-talk – Motivation gennem kreativt arbejde

Platon min ven – sang om tekster i modulet Almen Dannelse – KLM

Hej
Jeg har lavet en sang om litteratur, som jeg har studeret i modulet Almen Dannelse – KLM. Sangen hedder Platon, Min ven.

“Platon, Min Ven”

Vers 1

Platon min, jeg har brug for dig igen,

Hjælp mig med at overbevise folk

Om at Staten består af os, og at de må kaste los

Den lykkelige er retfærdig og vil samfundets bedste

Bro

Fru Lærer, du har et ansvar på din arbejdsplads

At gøre hvad du kan for at børnene i samfundet får en plads

Omkvæd

Mener du det seriøst, at man i Danmark bliver’ religiøs

Ved at gå i Kirke og lære om vor livsvilkår

Det er en samfundstradition,  meget mer’ end religion

Hvor fa’en har du været de sidste mange hundred’ år?

Vers 2

Immanuel var kendt, fordi han var på “Kant”

Med manges tanker om hvad der var godt og skidt

Vi men’sker har en pligt, så hele verden på sigt

Aldrig bliver’ anderledes end at vi selv vil lev’ i den

Bro

Det en’ste gode – er den gode vilje

Brug det kategoriske imperativ og gør det med vanilje

Omkvæd…

Mega lang guitarsolo

C-stykke

(Grundtvig/Nietzche/Humbolt)
Gud er død – og vi’ det eneste der består

Lad dem blive det bedste af sig selv som nu de formår

En lærer må forsøge at agere ideal

Og det ikke kun ved brug af grammatik og lineal

Vær et godt eksempel, vis dem de er noget værd

Vær en autoritet uden at være autoritær

Mind dem om at intet godt er værd at tage for givet

Og at tiden her i stolen er skolen for livet

Vers 3

Livet skal være en fest, sagde gamle Aristoteles

Lykke er ikke en tilstand, men måden du lever på

Du skal aldrig vær’ ekstrem, det’ kun dyr der har det problem

Den moralske dyd er at finde den gyldne middelvej

Bro

Du er menneske – Du skal leve i et samfund

Kan du ikke det er du guddom eller rigtigt dum!

Omkvæd

 

Håber, at du vil nyde sangen

Mange hilsner

Per Aastrup

Undervisningsdifferentiering i skolen

Hej

Jeg har lavet et professionsessay i forbindelse med mit undersøgelsesforløb i faget engelsk. Her har jeg arbejdet med, hvordan undervisningen planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles med fokus på undervisningsdifferentiering ved inddragelse af it.

Jeg håber, at du kan blive inspireret.

De bedste hilsner

Maria Lindblad Christensen

Professionsessay – Undervisningsdifferentiering

DIGI-talk – Undervisningsdifferentiering

Elever fra to lande mødes i et virtuelt læringsrum

Hej

Velkommen til vores professionsessay og undervisningsforløb i engelsk, hvor

vi arbejder med dannelse, elevens digitale kompetencer og planlægning af læringsmålsstyret undervisning – alt dette gennem et kommunikationsforløb i engelsk.

Vi har lavet et forløb, hvor en klasse i Den dominikanske republik (Victoria) og en klasse i Danmark (Sissel) har arbejdet sammen. Det har været spændende at lade børn på tværs af kontinenter mødes og kommunikere sammen.

Billedet ovenfor viser klassen i Den dominikanske republik og Victoria.

Vi håber, at vores undervisningsforløb kan være til inspiration.

Mange hilsner

Victoria Skovmand og Sissel Jacobsen

Professionsessay – Venskabsklasse

DIGI-talk – Venskabsklasse

 

Demokratisk dannelse i biologi

Hvordan kan man arbejde med elevernes demokratiske dannelse, når man arbejder med læringsmålsorienteret undervisning i biologi

DIGI-talk om demokratisk dannelse i biologi

Hej

Velkommen til mit professionsessay og undervisningsforløb i biologi, hvor jeg arbejder med dannelse, sociale medier, læringsmålsorienteret undervisning – og alt sammen i mit yndlingsfag biologi.

Jeg håber, at du kan blive inspireret.

Mange hilsner

Trine Engsig Rasmussen