Klafkis muskler i biologiundervisningen

Kære medstuderende

Hermed mit professionsessay.

Jeg har lavet et handlingsorienteret biologiundervisningsforløb om muskler med afsæt i Klafkis almene dannelsesteori med video- eller tegneserieproduktioner som mål. Min undersøgelse er lavet i en 7. klasse på en lokal folkeskole i fagene ADDU og AUK.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle handlingsorienteret biologiundervisning om muskler med afsæt i Klafkis almene dannelsesteori, hvor eleverne præsenterer deres arbejde i video- eller tegneserieproduktioner?

Digtet ovenfor er i øvrigt lavet af tre drenge fra min undervisning.

Jeg håber, at I finder mit professionsessay interessant.

DIGI-talk: https://www.skoletube.dk/video/6300135/940f41e78320f9792f17394a1b184480

Jeg håber, at I finder mit professionsessay interessant.

Venlig hilsen

Julie  

Biologiforløb om ukrudt

Hej!

Biologi undervisningsforløb gennemført i en ottende klasse under skiftende rammer, hvor tingene gik fra at være online undervisning til klasseundervisning i løbet af mine tre undervisningsgange. 

Mit undersøgelsesspørgsmål er: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles biologiundervisning omkring ukrudt og deres (ukendte) anvendelsesmuligheder med afsæt i FN´s verdensmål, hvor eleverne præsenterer deres produkt via google suite? 

Håber at læsning af dette essay vil være brugbart og inspirerende. 

Professionsessay – Biologiforløb om ukrudt

Mange hilsner

Abygail

Link til min digi-talk: https://www.studietube.dk/video/5898606/10713108f64383e558c041ec5bf07d48

Demokratisk dannelse i biologi

Hvordan kan man arbejde med elevernes demokratiske dannelse, når man arbejder med læringsmålsorienteret undervisning i biologi

DIGI-talk om demokratisk dannelse i biologi

Hej

Velkommen til mit professionsessay og undervisningsforløb i biologi, hvor jeg arbejder med dannelse, sociale medier, læringsmålsorienteret undervisning – og alt sammen i mit yndlingsfag biologi.

Jeg håber, at du kan blive inspireret.

Mange hilsner

Trine Engsig Rasmussen