Diagnosen i et inkluderende perspektiv

Hej

Velkommen til mit professionsessay i modulet Udsatte børn og unge.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød: Hvad er ideen bag inklusion af børn i komplicerede læringssituationer og hvad betyder det at inkludere et barn med vanskeligheder for barnet selv?

I undersøgelsen har jeg observeret skoleklasser og interviewet såvel to elever fra en specialklasse som to lærere omkring inklusion.

Jeg slutter min perspektivering med følgende sætning: “Jeg vil i fremtiden, i praksis, være opmærksom på den enkelte elev og huske på, at det betyder utrolig meget for den enkelte at være en del af fællesskabet – og at være inde, ikke ude.”

Håber, at du finder det lærerigt at læse mit professionsessay.

Mange hilsner

Emma Nørskov

Professionsessay – Det Inkluderende perspektiv