Diagnosen i et inkluderende perspektiv

Hej

Velkommen til mit professionsessay i modulet Udsatte børn og unge.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød: Hvad er ideen bag inklusion af børn i komplicerede læringssituationer og hvad betyder det at inkludere et barn med vanskeligheder for barnet selv?

I undersøgelsen har jeg observeret skoleklasser og interviewet såvel to elever fra en specialklasse som to lærere omkring inklusion.

Jeg slutter min perspektivering med følgende sætning: “Jeg vil i fremtiden, i praksis, være opmærksom på den enkelte elev og huske på, at det betyder utrolig meget for den enkelte at være en del af fællesskabet – og at være inde, ikke ude.”

Håber, at du finder det lærerigt at læse mit professionsessay.

Mange hilsner

Emma Nørskov

Professionsessay – Det Inkluderende perspektiv

Økonomisk dannelse i folkeskolen

Hej

Danske unge har ingen problemer med at bruge deres penge. Problemet er snarere, at det kan være svært at holde styr på dem. Faktisk mangler godt hver anden i alderen 15 til 24 år en fundamental forståelse af privatøkonomi. Med udgangspunkt i dette samfundsdilemma forsøger jeg at undersøge, hvordan man kan undervise elever, hvormed de opnår kompetencer til at forstå og forklare, hvor de får deres penge fra.

Opgaven er således et casestudie, i dette tilfælde et kvalitativt studie, og der kan på baggrund af undersøgelsens resultat ikke drages generaliserende konklusioner. I opgaven er der desuden vedlagt et bilag der udgør et bud på, hvordan en sådan undervisning eventuelt kan se ud.”

Kh,
Emma

Professionsessay – Økonomiske dannelse i Folkeskolen

DIGI-talk Økonomisk dannelse i folkeskolen

Samfundsfag – Demokratisk dannelse i skolen

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af ”åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, som det står i folkeskolelovens formålsparagraf.

I denne opgave undersøger jeg skolens dannelsesopgave med intentionen om at finde frem til, hvilket ansvar, man som underviser, står med i praksis for at kunne leve op til de mange paragraffer udstedt af samfund. I den sammenhæng er det relevant at nævne, at undersøgelsen tager udgangspunkt i Hal Koch, Alf Ross og Ove Korsgaards demokratiperspektiver.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvilken rolle spiller demokratiet i folkeskolen og på hvilken måde kan elever forberedes til at agere i et demokratisk samfund?

God læsning

Venlige hilsener,
Emma Gulmark Nørskov

Professionsessay – Demokratisk dannelse i Folkeskolen