Engelsk undervisning med digitale værktøjer i indskolingen i Cambodja

Hej!

Det digitale er kommet for at blive, derfor må det digitale og dannelse​n herom, igennem didaktisk refleksion, være til stede i så meget undervisning som muligt. Jeg har valgt at fokusere på ét af områderne af det digitale, det er kommunikation. 

Denne realitet der har været med til at inspirere mig i valget af mit undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles engelskundervisningen I indskolingen I Cambodja, hvor eleverne skal kommunikere til hinanden I et elektronisk værktøj?       

Jeg har lavet undersøgelsen i en 3. klasse her i Cambodja. Det hele er forgået online pga. COVID- 19 nedlukning.

Det var et fantastisk forløb, hvor børnene gav de digitale værktøjer fuld skrue!

Et forfriskende forløb både for elever og lærer.

Læs mit professionsessay her: 

Hør og se min Digi- talk her: https://www.studietube.dk/video/5842199/a883bc44c915d43f7cf1e2da7ff18d34

Mange hilsner fra Cambodja,

Rebecca

Language acquisition today entails far more than merely acquiring a language…

Kære alle på DIGI bloggen,

Jeg har valgt at lave en undersøgelses af udvalgte teorietiske metoder inden for engelsk ordforrådstilegnelse, med det formål at bedre min forståelse for tilgangen til ordforrådsundervisning samt motivere og skabe øget interesse omkring sproget og dets virkning.

Jeg formulerede det følgende undersøgelsesspørgsmål:

I would like to examine whether a focus on vocabulary, and in particularly vocabulary depth, will motivate students to become more confident and interested in how they express themselves more accurately, captivatingly and convincingly when producing language. 

Jeg håber det vil inspirere.

Mvh

Anne Marie

Læremiddel til engelskundervisningen

Hej alle her på DIGI-bloggen, 

Jeg har lavet et alternativt professionsessay i undervisningsfaget engelsk. Med udgangspunkt i mit undersøgelsesspørgsmål, har jeg udviklet et læremiddel og en tilhørende guide til læreren. 

Guiden indeholder en gennemgang af læremidlets teoretiske fundament og et afsnit om hvordan jeg har gjort brug af teorierne.

Her er mit undersøgelsesspørgsmål:

How can I plan, implement, evaluate and develop teaching that develop students’ usage and structural understanding of persuasive communication?

Hvis du vil vide mere om hvordan et sådant læremiddel kan se ud, er du velkommen til at læse med. 

Start med at se min Digi-talk. Normalt er det en konklusion på undersøgelsesspørgsmålet, men da jeg har endnu ikke haft mulighed for at prøve læremidlet af, har jeg lavet min DIGI-talk som en introduktion til læremidlet. 

Jeg håber at du bliver inspireret til at udvikle dit eget læremiddel.

Min DIGI-talk

M.v.h. Bolethe M. Nielsen