Podcast i undervisningen

Hej derude!

Jeg har valgt at dele mit professionsessay i AUK og ADDU med jer. 

Min undersøgelse er foretaget i en 7.klasse og omhandler at eleverne skal have en kritisk forholden til deres kildematerialer. 

Mit undersøgelsesspørgsmål er: 

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der igennem en dialogisk tilgang sætter eleverne i stand til kritisk at reflektere over valg af kilder og ressourcer?

Undersøgelsen forløber således at eleverne skal finde en selvvalgt reklamefilm på kommunikations-platformen Youtube, hvorefter de skal reflektere kritisk over den. Som produkt skal de udfærdige en podcast ud fra denne refleksion. 

Undervisningen tager udgangspunkt i Loop-modellen og stilladsering indenfor faget AUK og arbejder både med reklamefilm, Youtube og podcast indenfor faget ADDU. 

Jeg håber at du finder professionsessayet spændende, og at det kan give dig inspiration til dit fremtidige arbejde. 

Link til DIGI-Talk: https://skoletube.dk/video/6938334/461761197

Fed fornøjelse! 

Med Venlig Hilsen

Nina Hansson (: 

Podcasts i historieundervisningen


Hej med jer

Historiefaget kan let blive et teksttungt fag. Af den grund er lærere altid på udkig efter måder at variere undervisningen på. Mange lærere bruger spillefilm til formidling af indhold samt filmproduktion til at lade eleverne formidle viden i et kreativt produkt. På lignende vis kan man benytte podcasts – men faktisk kan man pege på nogle helt unikke fordele ved podcast.

Dette professionsessay undersøger hvad podcast kan og hvordan det kan få en mere fremtrædende plads i folkeskolen.

Undersøgelsesspørgsmålet lyder: Hvordan kan læreren bruge podcasts til at styrke elevernes historiebevidsthed i historieundervisningen?

Hvis det har fanget din interesse så læs med!

Mange hilsner

Bolethe