Undersøgelse i matematik om elevers gange-færdigheder

Kære medstuderende

På modul 3 – tilpasset matematikundervisning og stokastik har jeg valgt at afprøve en af screeningsmulighederne for at teste, om en elev er i matematikvanskeligheder.

Mere specifikt har jeg testet tre elever i 5. klasse med RoS Gange Test med henblik på at kortlægge deres gangefærdigheder, og herudfra vurdere om eleven er i matematikvanskeligheder. Vurderingen munder ud i forslag til eventuelle tiltag, som kan videreudvikle elevens gangefærdigheder.

Interessen for opgaven opstod, da jeg som vikar gentagende gange har taget mig selv i at overveje, om en elev har større vanskeligheder med forståelsen af matematikken end den specifikke opgave.

Min oplevelse med RoS Gange Test er, at den er konkret og ligetil at tilgå –  og meget spændende at afprøve. Og den får min varmeste anbefaling at afprøve selv. Jeg håber I kan få glæde af den

I kan læse mit Professionsessay nedenfor- håber, at det vil inspirere jer.

Mange hilsner

(Eva) Lærke Lundtorp Olsen