Praktikopgave på praktik i Portugal

Kære medstuderende 

Jeg fik stor hjælp til min praktikopgave her på DIGI-bloggen, da jeg skulle skrive min første praktikopgave, efter at have gennemført niveau 1 praktikken. Håber mit arbejde kan være til hjælp for dig. 

Min undersøgelse lagde stor vægt på dannelse som et forebyggende indsats mod mistrivsel, som desværre er voksende og præger debatter både i Danmark og i udlandet. 

Jeg tog min praktik på en privat international skole i Portugal, hvor jeg underviste i et dannelsesfag kaldet ‘social emotionel læring’ med et undersøgelsesspørgsmål der lød: ”Hvilke didaktiske overvejelser kan man som lærer gøre sig, for at fremme elevernes almene dannelse gennem faget ‘social emotionel læring’?”

I den lektion som praktikopgaven bygger på, skulle eleverne gennem deltagelse og samarbejde lave fælles regler for klassen i fællesskab med udgangspunkt i deres egne individuelle behov. 

Til den mundtlige prøve udbyggede jeg praktikopgaven og fik til prøven nogle dybe diskussioner om mit undersøgelsesspørgsmål.

Det kan i øvrigt anbefales at tage en praktik i udlandet. Min praktikperiode gav en kæmpe indsigt i skolen som dannelsesinstitution, forskel mellem danske folkeskoler og private skoler i udlandet (her Portugal), omgang mellem kolleger og selvfølgelige mellem elever og lærerne. Og mest af alt lærte jeg meget om mig selv i forhold til hvad jeg kan – og hvad jeg står for.

Hilsen

Benita

Kan litteratur motivere?

Kære medstuderende.

Tidligere professionsessays var til stor hjælp/inspiration for mig, så der var ingen tvivl om, at hvis jeg selv blev spurgt, så ville jeg naturligvis gerne dele mit også.
En stor del af min opgave går på motivation i forhold til aktiv deltagelse, så hvis dette er interesse, så kan du måske finde inspiration her. 


På trods af at jeg har undervist i snart 8 år, så støder jeg stadig ind i udfordringen at have elever, der ikke ligefrem er super engageret/motiveret for det man kommer med, på trods af ens eget store engagement. Den udfordring vil vi nok støde på ind i mellem, men jeg er meget optaget af, at vi som undervisere minimere dette, og derfor har jeg længe været interesseret i at knække koden for de unges motivation. 

I denne opgave har jeg forsøgt at lave et forløb, hvor elevernes sproglige kundskaber, samt interkulturelle forståelse kunne udvikles vha. en ungdomsroman. Forløbet er udviklet på baggrund af nogle interviews, som jeg lavede undervejs i mit modul, med børn jeg underviser i forvejen (dog ikke i engelsk). En gennemgående del af mit forløb gik ud på at skabe så mange muligheder for deltagelse som muligt for eleverne, og jeg kunne efterfølgende konkludere at der var en mærkbar effekt på deres motivation, og især til tilgangen i forløbet. 


Jeg håber at I kan bruge mit arbejde som inspiration, hvis I vælger at læse min opgave, og min digi-talk er ligeledes linket herunder.

Min DIGI-talk

Jeg håber at I kan bruge mit arbejde som inspiration, hvis I vælger at læse min opgave, og min digi-talk er ligeledes linket herover.
Held og lykke med skriveprocessen!

Jon

On Farm animals told by First Graders

Dear fellow students!

Writing this profession essay, I found so much inspiration in all the great material one can find here.

My research question was greatly influenced by Pauline Gibbons and her task based teaching approach. I found it very interesting to combine TBLT and Communicative Language Teaching. This approach allowed me to scaffold the students in many different ways and present the topic “Farm Animals” in a variety of different ways, which in turn helped me potentially reach more students.

My research question was:
“How can I scaffold communicative tasks in a 1st grade and evaluate their language development?”

I focused mainly on teaching the students to recognize the different animals through song and visual tasks.

My DIGI-talk

I hope you enjoy reading my essay and find something that can inspire you on your further journey.

Sincerely

Judith Gillibrand

Inklusion i klassens fællesskab

Kære medstuderende

Da DIGI-bloggen for mig er til stor hjælp og inspiration i mine skriveprocesser, vil jeg endnu engang bidrage med et af mine egne professionsessays – denne gang i ELU (Elevens læring og udvikling).

I min undersøgelse observerede jeg en 1. klasse på en folkeskole i Vejle. Her stødte jeg på en elev, som gav mig et praktisk indblik i nogle af de udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med inklusion. Det fangede min interesse og igangsatte en lærerig og spændende skriveproces. Mit professionsessay indledes med en case der beskriver elevens situation.

Herefter dykker jeg blandt andet ned i børnefællesskabets påvirkning på indlæring og deltagelse, dilemmaer og udfordringer i inklusionsprocesser, samt betydningen af elev-lærer-relationer i klassen. Desuden reflekterer jeg over hvilke tiltag, der potentielt kunne forbedre situationen for eleven i min case.

Min DIGI-talk findes her: https://prezi.com/v/view/mvwzBgUVKQp6gT5xaWwM/

Jeg håber at I der læser med, finder noget I kan bruge. God læselyst 🙂

Med venlig hilsen, Nirvana Leth

Filosofiske samtaler i en tysk 4. klasse om det at være et godt menneske

Kære medstuderende!

I første øjeblik virker det som en uovervindelig udfordring at skulle udvikle god undervisning efter bare nogle få måneder på studiet. Alle mulige spørgsmål dukker op undervejs: Hvilket fag skal jeg vælge? Hvilke mål vil jeg arbejde hen imod? Hvordan skifter man bedst mellem aktiviteter i løbet af timen? Hvad nu, hvis noget går galt?

Fremadrettet vil jeg rigtig gerne være den underviser, der drøfter de forskellige religiøse, etiske og filosofiske emner med eleverne, så mit forløb havde til hensigt at indgå i en filosofisk samtale hvor eleverne skulle udarbejde en Padlet samt en fysisk plakat om hvad det vil sige, at hjælpe andre.

Vi befinder os i en 4. klasse i Tyskland og jeg havde et skønt forløb, hvor det blev nødvendigt at re-didaktisere i løbet af undervisningen. Det var en ære at få lov til at føre en virkelig skøn samtale med eleverne og se dem udvikle deres tanker til tegninger.

Læs gerne nærmere om:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles tværfaglig undervisning i engelsk og kristendomskundskab, hvor eleverne udarbejder en padlet om hvad det vil sige at gøre en god gerning?

Min DIGI-talk

Venlig hilsen, kind regards & schöne Grüße,

Sally

Når 1. klasses elever lærer af bedsteforældres fortællinger om deres uddannelse og job

Billede fra vores padlet med elevernes tegninger og indtalinger. Se den fulde padlet i mit professionsessay.

Kære medstuderende!

Da jeg selv har fundet stor inspiration og guidning her på DIGI-bloggen, synes jeg kun det er på sin plads, at jeg selv deler mit eget første professionsessay med jer!

Min undersøgelse fandt sted i en skøn 1. klasse med en enorm forskel i elevernes forudsætninger, hvilket tydeligt fremgår af min Padlet. Formålet med undersøgelsen var at eleverne skulle få et indblik i hvad deres fremtid kunne bringe i forhold til uddannelse og job, men lige så meget at give dem en forståelse af tidligere generationers, forældre og bedsteforældre, forudsætninger, jobs og uddannelse.

Jeg udformede min undersøgelse ud fra fagene ADDU og AUK, her fandt jeg stor inspiration fra både Freinets tanker om ”learn by doing” tilgangen og John Deweys teorier om vigtigheden af kommunikation som kilde til viden.

Jeg havde planlagt et forløb bestående af to dobbeltlektioner med 4 dages mellemrum, da det var essentielt for eleverne at have tid til at kunne foretage deres interviews af deres forældre eller bedsteforældre.

I min Padlet, som er linket i mit professionsessay, er der mulighed for at lytte til elevernes skønne fortællinger om deres egne fremtidsdrømme og hvad de senere erfarede ud fra samtaler med forældre/bedsteforældre.

Jeg håber denne undersøgelse kan inspirere og ikke mindst sætte et smil på jeres læber, lige som det gjorde for mig selv.

Min DIGI-talk

God fornøjelse med lytning og jeres videre færd i studiet!

Judith

Musikalsk multimodal fortælling i en 3. klasse

Denne ko indgik i en af elevfortællingerne. Ingen dyr er kommet til skade under dette undervisningsforløb – heller ingen børn…

Kære medstuderende

I mit professionsessay har jeg arbejdet med undersøgelsesspørgsmålet: “Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles handlingsorienteret, differentieret musikundervisning i 3. klasse, hvor eleverne fremstiller digitale lydsekvenser til en historie?” i modulerne AUK og ADDU.

Eleverne skulle i forløbet kreere deres egne lydproduktioner og vælge passende billeder til en scene af klassens fælles historie, som skulle vises foran klassen og undergå faglig refleksion over deres valg. Programmet Soundation forsøgtes brugt, men blev erstattet med Imovie.

Forløbet gav særlig anledning til at stille skarpt på nogle af de muligheder, faldgruber og opmærksomhedspunkter, der kan være ved et sådant forløb.

Min DIGI-talk

Venlig hilsen

Emil Nordborg Sahlholdt

6. klasses elever laver manga-tegninger i billedkunst og instrueres via digitale værktøjer

Anettes selvportræt lavet i Manga-stil

Kære DIGI- Studerende.

I mit forløb “rejste” vi i klassen til Japan, hvor eleverne med et æstetisk undervisningsmønster undersøgte, kiggede og bedømte tegnekunsten Manga. Eleverne så på forskellige Manga tegninger, tegneserier og produkter. Herefter arbejdede eleverne selvstændigt i den kreative proces, med udførelse af egen Manga Anime i form af et selvportræt. 

Mit undersøgelsesspørgsmål: Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles billedkunst i 6. klasse, hvor eleverne arbejder med tegnestil, og instrueres via digitale værktøjer?

Håber det kan inspirere og hjælpe andre. 

Her er et forløb med kreativitet, fantasi og humor.

Min DIGI-talk

Med venlig hilsen

Anette

4. klasses elever laver folkeeventyr

Når man går i 4. klasse skal eventyr helst slutte med ordene “slut, prut, finale”…

Kære medstuderende! 

Her har I mit professionsessay for modulerne ADDU, AUK og DAU Literacy. Det har været et spændende arbejde at dykke ned i teori, for derefter selv at udvikle et undervisningsforløb og gennemføre det i en skøn 4. klasse.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder: Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i genren folkeeventyr i en 4. klasse, med fokus på at eleverne instrueres via digitale medier, samt eleverne skriver deres eget eventyr? 

Det var en sand fornøjelse at se og høre eleverne arbejde flittigt med deres eventyr. Den efterfølgende analyse af eventyrene var bestemt heller ikke kedelig, hvilket der også er et eksempel på i mit professionsessay. En lille tekst, kan fortælle så utroligt meget om skribenten – sikke et indblik man, som dansklærer, kan få i andre mennesker!   

Min DIGI-talk

Jeg håber, der er noget, du kan bruge! 

Mange hilsner Karina Vesterdal 

2. klasses elever laver informerende tekster i danskundervisningen via Minecraft Education Edition

Billede fra Minecraft Education Edition verdenen, som blev brugt i danskundervisningen

Kære medstuderende, 

Jeg har i dansk modul 1 lavet en undersøgelse ud fra dette undersøgelsespørgsmål: 

Hvordan kan man planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb med informerende tekster i 2. klasse, ved hjælp af Minecraft education og gamebased playful learning?

Udover jeg synes genrepædagogikken er en spændende vej ind i skriftsproget, så finder jeg også delen med gamebased playful learning spændende.

Jeg har tidligere lavet undersøgelse i Minecraft education edition, hvor jeg blev blæst bagover af hvad det kunne. Her viste det sig, at elevernes indstilling til opgaverne ændrede sig, der var oceaner af mulighed for undervisningsdifferentiering og sidst men ikke mindst, så var det super lærerigt for mig at benytte Minecraft som læremiddel. Det åbnede mine øjne for en alternativ tilgang, som jeg ville afprøve i faget dansk også.

Jeg blev ikke skuffet, det viste sig nemlig at den struktureret ramme, som genrepædagogikken skabte, sammenholdt med den kreative problemløsning med gamebased playful learning var en virkelig fin blanding. 

Jeg håber, at det kan være med at til inspirere jer, til at give Minecraft education edition en chance 🙂 

Min DIGI-talk

Med venlig hilsen 

Marie Muxoll Kjellerup