Både kunsten og vores følelser tager udgangspunkt i vores eget narrativ og kan derfor begge opfattes som elementer i dannelsen – Artful Learning i en praktikskole i New Zealand

Hej DIGI-studerende

Min undersøgelse tager udgangspunkt i min praktikskoles værdier om deres elevers velbefindende.

Jeg var i praktik i en 5. klasse på en skole i en lille by i New Zealand. Skolens værdier stammer fra gamle Māori traditioner, som beskrives ved elementerne fysisk, åndelig, mental og social velbefindende.

Jeg benyttede mig af litteratur samt aktiviteter fra det nye specialseringsmodul ‘Artful Learning’, som jeg brandvarmt kan anbefale at tage – måske det kan ses på min undersøgelse, at jeg nød faget.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød:
Hvordan kan vi anvende artful learning til at styrke elevernes følelsesmæssige og sociale intelligens i undervisningen og dermed reducere mistrivsel i læringsmiljøet?

Min professionsessay er samlet i min Bookcreator bog fra studietube.dk. I filen kan du se alt, hvad jeg har arbejdet med i specialiseringsmodulet. Mit professionsessay starter på side 6, så du kan evt. hoppe direkte dertil.

Mange hilsner

Benita

Nb. fra studievejlederen… På den nye læreruddannelse kan man ikke vælge specialiseringsmoduler, som det modul Benita har haft. Men vi arbejder på, at artful learning videreføres på den nye læreruddannelse og i første omgang i “CFU-pakkerne” i undervisningsfagenes anden etape. Mvh. Lars Holbæk

Meningsfuld grammatikundervisning i indskolingen med afsæt i Playful Learning

Hej medstuderende!

I dette semester har jeg haft tilvalgsfaget Playful Learning, som har jeg valgt at kombinere med mit 4. modul i Dansk Indskoling – skriftlig fremstilling og vejledning.

Da jeg skulle planlægge et forløb med afsæt i dette, valgte jeg derfor ét af de emner, som mange elever finder kedeligt: grammatik.

Undersøgelser viser desuden, at den traditionelle grammatikundervisning ikke er særlig effektiv i forhold til at løfte elevers skriftlighed. På trods af det, bliver denne type undervisning stadig hyppigt brugt i danskundervisningen, og bliver sågar ofte betragtet af både elever og lærere som en “pause” fra den almindelige undervisning.

Jeg blev altså nysgerrig på, om jeg kunne udvikle grammatikundervisning som eleverne oplevede som både meningsfuld, motiverende, sjov og som samtidig løftede deres skriftlighed. Om og hvordan det lykkedes kan du læse/høre mere om i mit professionsessay, som jeg, i ånden af Playful Learning, har valgt at lave som en video.  

Mange hilsner

Sabine

Stilladsering af en skriveproces i dansk i 4. klasse 

Hej medstuderende

Jeg har i denne undersøgelse arbejdet med, hvordan man kan stilladsere en skriveproces, så alle elever uanset niveau ved processens afslutning har et færdigt produkt. Gennem denne stilladsering har jeg haft fokus på gennem genrepædagogikken at introducere elever til afsender-modtager forhold og de sproglige virkemidler i tekster. Selve processen byggede jeg op omkring Loop-modellen. 

Min DIGI-TALK

God læsning

Marie-Louise

Historiebrug i et forløb om barndom

Kære medstuderende

Jeg har i forbindelse med min praktik på min egen arbejdsplads været i to 3. klasser, hvor jeg skulle undervise i historie. Forløbet strakte sig over 6 lektioner, hvor vi arbejdede med barndommens udvikling gennem tiden. Min undersøgelse har taget udgangspunkt i historiebrug, hvor eleverne har fået flere perspektiver på brugen af kilder, og hvordan de kan forstås og anvendes.

Derudover har jeg som noget nyt i min didaktiske planlægning af undervisningen valgt at brug padlet på skoletube. Det har vist sig at være en kvalificeret opdagelse til fremtidige undervisningsforløb.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder som følgende:

Hvordan kan der planlægges, gennemføres og evalueres et forløb om barndommens udvikling med henblik på at få eleverne til at forstå og anvende historiebrug i en 3. klasse?  

Min DIGI-talk

Mange hilsner

Julie Lærke Juul

Undervisning i lokalhistorie i historieundervisningen

Kære medstuderende 


Min 6. klasse – som jeg underviser i både natur teknologi og engelsk – har aldrig gennemført et forløb om lokalområdet med deres historielærer. Derfor var det oplagt at åbne op for Gellerupparkens læringspotentialer i historieundervisningen fordi området bærer på en rig og mangfoldig historie, der strækker sig over årtier.  
 
Forløbet gav eleverne mulighed for at udforske og undersøge udviklingen af Gellerupparken fra dens spæde begyndelse som et ambitiøst boligprojekt til en bydel, som ofte fremstilles negativt og nu som et boligområde, der undergår en gennemgribende planlagt forandring. 
  

Eleverne har besøgt Gellerupmuseet efterfulgt af en byvandring gennem områdets gader og stræder. De har dykket ned i historiske arkiver, taget en masse billeder og lavet research på nettet for at samle viden og indsigt. Det var alt fra gamle og nye avisartikler, gamle og nye billeder, tegninger, kort, der kunne kaste lys over Gellerupparkens fortid, nutid og fremtid for at give eleverne et billede af, hvordan noget de kender, var engang – og hvordan det har ændret sig.  
 
Jeg har skrevet følgende professionsessay med dette undersøgelsesspørgsmål som udgangspunkt: 

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et forløb i en 6. klasse i historie om nærmiljøet, hvor eleverne udarbejder egne lokalhistoriske undersøgelser om Gellerupparken (deres eget sted), som de selv udforsker og skaber viden om, bidrage til at styrke deres historiske bevidsthed og identitet? 
 

Min DIGI-talk

God dag til jer!

Mange hilsner

Kamal Ahmane

Et indblik i en international 1. klasses sandsynlighedsbegreb 

Kære medstuderende 

Jeg studerer på den 100% digitale læreruddannelse mens jeg er bosat i Shanghai, Kina.

Jeg har derfor foretaget min undersøgelse omkring sandsynlighed på en international skole. 

Sandsynlighed er et undervisningsfelt indenfor matematik som man historisk set ikke har haft så stort fokus på, men det er der kommet nu og derfor satte jeg mig for at blive klogere på hvordan man arbejde med sandsynlighed.

Med mit undersøgelsesspørgsmål; Hvordan planlægger og gennemfører jeg et undervisningsforløb (i en international 1. klasse) med fokus på at få indblik i elevernes forforståelse indenfor sandsynlighed for at kunne udvikle elevernes sandsynlighedsbegreb? fandt jeg ud af at man ved at udvælge aktiviteter hvor man helt bevidst ved hvad man vil kigge efter, kan få et rigtig godt indblik i elevernes forforståelse.

Elevudtagelser har været udgangspunktet for min analyse og det har været givende for min forståelse af elevernes sandsynlighedstænkning.

Med Venlig Hilsen Carina Moth

The Teaching of Listening in an International Classroom

Dear fellow students.


I became interested in the teaching of listening after reading about it in P. Gibbons book Scaffolding Language, Scaffolding Learning. For my research I designed a lesson course focusing on one-way listening. I created activities to tune the students’ listening skills and i wanted the students to realize the importance of being able to listen for information. 

I did my research in a 1st grade at an international school in Shanghai, China. Since the students here are from all over the world the use of message abundancy became an important element to ensure that my teaching could be a success. 


This was my research question:

How can I plan and implement a teaching sequence focusing on teaching listening, taking into account a multicultural classroom?   


Min DIGI-talk

Best Regards 

Carina Moth 

Nabosprogsundervisning i 8.klasse 

Hej medstuderende

Jeg har udformet et undervsningsforløb i nabosprogsundervisning i 8.klasse, hvor vi har taget udgangspunkt i den norske TV-serie, SKAM.

Forløbet handler om, hvordan man kan bruge SKAM som en del af nabosprogsundervisningen, men også om fortolkning og perspektivering af temaer fra “livet som ung”. 

Mit undersøgelsesspørgsmål var:

Hvordan kan et forløb om nabosprog i 8. Klasse tilrettelægges ud fra SMTTE-modellen med udgangspunkt i fiktionsserien Skam, hvor igennem eleverne oplever motivation og aktiv deltagelse?

Min DIGI-talk

Mange hilsner

Signe

Æstetisk dannelse for fjerdeklassere i dansk? Kritik af dansk forskning samt sjove og kaotiske erfaringer fra klasseværelset.

Hej kære medstuderende.


Her deles mine erfaringer med observation samt planlægning og gennemførelse af undervisning i min første praktikperiode.

Professionsessayet inkluderer teori fra fagene dansk 4.-10. klasse, pædagogik og almen didaktik samt pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik.

Min DIGI-talk

Jeg finder også plads til en kritik af den danske uddannelsesforsker Preben Olund Kirkegaards artikel Den æstetiske dannelse og formativ vurdering (2019).

Mange hilsner

Anfinn

Alle børn skal kunne deltage i danskundervisningen

Hej alle!

Jeg har igennem min praktik 1. undersøgt, hvordan forskellige undervisningssettings og kontekster har indflydelse på børnenes læring samt deltagelsesmuligheder.

Det har været rasende interessant at arbejde med og givet mig en større indsigt i, hvordan jeg arbejder med planlægning af allerede fra start succesfuld målrettet undervisning.

Min undersøgelse bragte mig vidt omkring og var en stor fornøjelse at arbejde med.

Jeg arbejdede med essayet tværfagligt for modulerne Pædagogisk psykologi og Dansk Etape 1.

Min DIGI-talk

Jeg håber, at mit essay og min undersøgelse kan inspirere nogle af jer.

Kæmpe hilsener Christian.