Et indblik i en international 1. klasses sandsynlighedsbegreb 

Kære medstuderende 

Jeg studerer på den 100% digitale læreruddannelse mens jeg er bosat i Shanghai, Kina.

Jeg har derfor foretaget min undersøgelse omkring sandsynlighed på en international skole. 

Sandsynlighed er et undervisningsfelt indenfor matematik som man historisk set ikke har haft så stort fokus på, men det er der kommet nu og derfor satte jeg mig for at blive klogere på hvordan man arbejde med sandsynlighed.

Med mit undersøgelsesspørgsmål; Hvordan planlægger og gennemfører jeg et undervisningsforløb (i en international 1. klasse) med fokus på at få indblik i elevernes forforståelse indenfor sandsynlighed for at kunne udvikle elevernes sandsynlighedsbegreb? fandt jeg ud af at man ved at udvælge aktiviteter hvor man helt bevidst ved hvad man vil kigge efter, kan få et rigtig godt indblik i elevernes forforståelse.

Elevudtagelser har været udgangspunktet for min analyse og det har været givende for min forståelse af elevernes sandsynlighedstænkning.

Med Venlig Hilsen Carina Moth

The Teaching of Listening in an International Classroom

Dear fellow students.


I became interested in the teaching of listening after reading about it in P. Gibbons book Scaffolding Language, Scaffolding Learning. For my research I designed a lesson course focusing on one-way listening. I created activities to tune the students’ listening skills and i wanted the students to realize the importance of being able to listen for information. 

I did my research in a 1st grade at an international school in Shanghai, China. Since the students here are from all over the world the use of message abundancy became an important element to ensure that my teaching could be a success. 


This was my research question:

How can I plan and implement a teaching sequence focusing on teaching listening, taking into account a multicultural classroom?   


Min DIGI-talk

Best Regards 

Carina Moth 

Nabosprogsundervisning i 8.klasse 

Hej medstuderende

Jeg har udformet et undervsningsforløb i nabosprogsundervisning i 8.klasse, hvor vi har taget udgangspunkt i den norske TV-serie, SKAM.

Forløbet handler om, hvordan man kan bruge SKAM som en del af nabosprogsundervisningen, men også om fortolkning og perspektivering af temaer fra “livet som ung”. 

Mit undersøgelsesspørgsmål var:

Hvordan kan et forløb om nabosprog i 8. Klasse tilrettelægges ud fra SMTTE-modellen med udgangspunkt i fiktionsserien Skam, hvor igennem eleverne oplever motivation og aktiv deltagelse?

Min DIGI-talk

Mange hilsner

Signe

Æstetisk dannelse for fjerdeklassere i dansk? Kritik af dansk forskning samt sjove og kaotiske erfaringer fra klasseværelset.

Hej kære medstuderende.


Her deles mine erfaringer med observation samt planlægning og gennemførelse af undervisning i min første praktikperiode.

Professionsessayet inkluderer teori fra fagene dansk 4.-10. klasse, pædagogik og almen didaktik samt pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik.

Min DIGI-talk

Jeg finder også plads til en kritik af den danske uddannelsesforsker Preben Olund Kirkegaards artikel Den æstetiske dannelse og formativ vurdering (2019).

Mange hilsner

Anfinn

Alle børn skal kunne deltage i danskundervisningen

Hej alle!

Jeg har igennem min praktik 1. undersøgt, hvordan forskellige undervisningssettings og kontekster har indflydelse på børnenes læring samt deltagelsesmuligheder.

Det har været rasende interessant at arbejde med og givet mig en større indsigt i, hvordan jeg arbejder med planlægning af allerede fra start succesfuld målrettet undervisning.

Min undersøgelse bragte mig vidt omkring og var en stor fornøjelse at arbejde med.

Jeg arbejdede med essayet tværfagligt for modulerne Pædagogisk psykologi og Dansk Etape 1.

Min DIGI-talk

Jeg håber, at mit essay og min undersøgelse kan inspirere nogle af jer.

Kæmpe hilsener Christian.

Motiverende og undersøgende litteraturundervisning

Kære medstuderende,

Med afsæt i min egen demotiverede folkeskoleoplevelse med klassisk litteraturundervisningsdidaktik i dansk, havde jeg sat mig for at undersøge, hvordan man skaber en undervisning, der ikke er begrænset af lærerens mesterfortolkninger og tanken om, at der kun er et korrekt svar.

Dette byggede jeg videre på via forskningsdata og -teori om motivation, og tilrettelagde det efter undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik. Særligt har jeg i denne undersøgelse eksperimenteret med ikke at analysere elevernes forudsætninger, således eleverne ikke blev begrænset af mine egne forudindtagede holdninger og bedømmelser af deres profiler.

Der blev produceret foldebøger, handlingstidslinjer, brevkassespørgsmål, lydoptagelser og filosoferende samtaler. Eleverne fik frihed til selv at sætte bl.a. niveau og grupper, hvilket de tog konstruktivt imod.   
Det blev til en spændende og sjov undersøgelse i praksis.

Min DIGI-talk

God dag!

Marie

Et litteraturforløb med sten, saks og papir!

Kære medstuderende

Jeg har i faget dansk yngste arbejdet med billedbogen: “Legenden om sten, saks, papir´´ af Drew Daywalt. Og i den forbindelse har jeg haft fokus på de konkrete artefakter i undervisningen. Her har jeg ville undersøge om de har betydning for forståelsen af tingseventyr. Til dette har jeg fået inspiration fra `de fem faser´, der helt naturligt griber ind i hinanden.

Min DIGI-talk

Jeg håber, at det kan give lidt inspiration.

Venlig hilsen Anne

Venskabsmaskinen – litteraturforløb i dansk

Hej medstuderende

Når der er meget uro i klassen, kan det være svært at skabe trivsel. Hverdagen bliver sur for både lærer og elever. Men kan en engagerende litteraturundervisning med fokus på kreativitet, respekt og ansvar føre til at uroen mindskes, og dermed at trivslen øges?

Følg en 3.klasse på en skole for højtbegavede børn hvor et øget antal opgaver, klare regler, kreative litteraturanalyser, fællesskab og en lille smule kage fører til et stort engagement.

Mit undersøgelsesspørgsmål lød:

Hvordan kan jeg med udgangspunkt i SMITTE-modellen planlægge et engagerende litteraturforløb, hvor eleverne gennem kreative meddigtningsøvelser er i en proces med at forstå og fortolke det læste værker?

Min DIGI-talk

God læsning.

Med venlig hilsen

Minna –

Leg med eventyr i danskundervisningen

Kære medstuderende 

Jeg har udarbejdet et professionsessay på baggrund af dette undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan kan man bruge Hiim og Hippes relationsmodel til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et motiverende og undersøgende litteraturforløb i dansk i 6. klasse, hvor eleverne gennem omskabende arbejde med digital produktion opnår forståelse og fordybelse i værket Askepou, som indgår i eventyrsamlingen Der er Engang, af Kim Fupz Aakeson?

Jeg fandt det relevant at undersøge, hvordan alle elever i en klasse kunne motiveres til at ville indgå i konstruktive læringssammenhænge, så ville opnå succesoplevelser med dertil hørerende lyst til læring. På baggrund af dette, valgte jeg at gøre brug af en undersøgende litteraturtilgang til et moderne eventyr, idet der via denne tilgang er fokus på elevernes møde med teksten frem for, hvorvidt de har analyseret en tekst rigtigt. I sidste fase af undervisningen skulle eleverne via omskabende arbejde fremstille deres egen version af mit valgte eventyr. Dette gjorde de via det digitale værktøj Pixton. Der var desværre ikke særlig mange elever der havde et færdigt produkt, men dem det blev til, var superfine. 

Jeg håber I kan finde lidt inspiration i mit professionsessay (selvom det måske er ekstra langt ;))

 

Min DIGI-talk

Venlig hilsen

Nikoline

Skæve vinkler og fortabte sønner: Narrativ undervisning i kristendomskundskab med fokus på fortolkninger af Jesu lignelse, ‘Den fortabte søn’ 

Kære alle sammen,

Jeg har i modulet kristendom arbejdet med lignelsen ‘Den fortabte søn’ og i den forbindelse afprøvet nogle bibeldidaktiske aktiviteter, nemlig Leganger-Krogstads ‘overtekstning’ og Nissens ‘skæve vinkler’. Dette gjorde jeg i en norsk 8.-9. klasse (svarende til 7.-8. kl. i Danmark) med et fokus på narrativ undervisning.

Mit forløb gik ikke helt som planlagt, hvilket jeg lærte meget af. Som hjælp til at videreudvikle forløbet benyttede jeg Ricæurs filosofi om narrativ identitet og fortolkning.

Jeg håber, at I finder professionsessayet nyttigt og inspirerende.

Smil fra Lykke