Danskundervisning om elevernes egen opdragelse udtrykt i digitale værktøjer

Kære medstuderende

Min undersøgelse i modulerne AUK og ADDU har taget udgangspunkt i brug af digitale værktøjer, undervisningsdifferentiering og elevernes opdragelse, derfor lød mit undersøgelsesspørgsmål således;

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning ud fra UVD-modellen, hvor eleverne arbejder via digitale produktioner med, hvilke værdier de har overtaget fra deres forældre/bedsteforældre, og hvilke de gerne selv vil give videre?

Grunden til valget af undersøgelse er, at jeg er af den opfattelse, at relationen og kendskabet til sine elever, giver den bedst mulige chance for succes i sit fag og med sine didaktiske ambitioner. Dette valgte jeg at undersøge på/med en 6. klasse, som jeg allerede har en relation til qua mit arbejde på skolen. Derfor bød min undervisning på noget så udfordrende som, at de skulle beskrive egen opdragelse og en bedsteforælders via en opgave, som jeg oprettede på MinUddannelse. Opgaven skulle laves i nogle udvalgte digitale værktøjer, og der skulle en stor portion selvindsigt til, samt øvelse i formulering og kreativitet.

Jeg ser ofte i dagligdagen, hvordan relationerne mellem lærere og elever påvirker dagen for dem, men også undervisningen og udbytter heraf, både i positive og negative retninger. Dette synes jeg, er værd at tage op og prøve at forbedre via mere og bedre kendskab til sine elever, bedre og mere rummelige relationer og en mere inkluderende undervisning, via differentieret undervisning.

Min DIGI-talk

Mange hilsner

Matilde

Scaffolding pupils in creating a Video log (Vlog) in English about their class trip to Bornholm

Dear fellow students

With this research essay I have tried to develop a class course where we focus on verbal communication, genuine tasks with real-life relevance, modern technology, and digital tools, using Vygotsky’s sociocultural theory about learning being a social process and his theory on the zone for proximal development as guidelines for learner development. To motivate the learners for the task at hand, I chose a subject which was at peak interest at the time: our class trip to Bornholm. To further encourage and challenge the learners to use and develop their oral skills I chose the YouTube-video as the main communication channel and final product, with a parents-day viewing as the deadline and motivational factor for the final product.  

Research question: How might I scaffold my pupils in creating a Video log (Vlog) in English about their class trip to Bornholm?

My DIGI-talk

Kind regards,

Pernille Kaab Mosegaard

Sammen kan vi mere, end hver for sig

Kære medstuderende

Ifølge Kant kan mennesket “kun blive til menneske gennem opdragelsen” og Merete Riisager gør opmærksom på, at “Det er trods alt opdragelsen og dannelsen, der skaber mennesket, sådan som det træder ind i samfundet”. 

Hvem der dog står for opdragelsen af folkeskoleelever, kan være et heftigt diskussionsemne, da nogle mener, at det er forældrene, mens andre mener, at det er lærerne og en tredje gruppe mener, at de har et fælles eller delt ansvar. 

Folkeskolens formålsparagraf har dog fokus på ‘elevernes alsidige udvikling’ og forventer OG forpligter både lærere og forældre til et samarbejde om denne, uden dog at beskrive, hvordan samarbejdet skal foregå. Dette ledte mig til følgende undersøgelsesspørgsmål til mit professionsessay i modulet ‘Klasselærerrollen og skole-hjem-samarbejdet: 

Hvordan kan jeg, som klasselærer, skabe et konstruktivt samarbejde med forældre? 

Min DIGI-talk

God læselyst

Oya Kilinc

Når elever bygger bro til Tanzania

Hej medstuderende!

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i modulerne ADDU og AUK, hvor jeg tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: “Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles engelskundervisning i mellemtrinnet, hvor børn i Tanzania og Tyskland kommunikerer med hinanden i en padlet om hverdagsemner, som eleverne selv vælger?”

Sammen med en medstuderende fra Zanzibar i Tanzania fik jeg oprettet en padlet, som bro mellem to klasser, som sidder over 7000km fra hinanden. Gennem denne padlet fik eleverne mulighed for at kommunikere med jævnaldrende om forskellige emner, som vedrører deres hverdag. 

Undervisningen tog udgangspunkt padletten, hvor eleverne fra Tyskland og Zanzibar har lagt spørgsmål og produkter op til forskellige emner, som de efterfølgende kunne kommentere, like og spørge videre ind til, hvorigennem der opstod en kommunikation mellem eleverne med udgangspunkt i deres egen hverdag og emner, de er interesseret i. 

Min DIGI-talk

Hilsen,

Levke

Demokratidannelse i en 2. klasse i Zambia

Hej medstuderende!

Jeg har i samarbejdet mellem AUK og ADDU udformet følgende undersøgelsesspørgsmål til min undersøgelse, jeg foretog i Zambia: “Hvordan kan jeg ud fra en kritisk-konstruktiv tilgang planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle handlingsorienteret undervisning, der fremmer demokratidannelse hos elever og hvor digitale medier anvendes som “co-teacher”?

Undersøgelsen og undersøgelsen var tværfaglig indenfor idræt, religion og matematik, som er møden den zambianske skole arbejder på.

Min DIGI-talk

Jeg håber, at I vil læse med 😀

Varmeste hilsner fra Sinead

Produktion af ligningsgåder som metode til differentieret matematikundervisning

Hej alle medstuderende!

Jeg har udarbejdet dette professionsessay i modulerne AUK og ADDU, hvor jeg har ønsket at undersøge hvordan et undervisningsforløb i matematik kan tilrettelægges, så der skabes gode muligheder for undervisningsdifferentiering. Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles differentieret matematikundervisning på mellemtrinnet om ligninger, hvor eleverne arbejder med ligningsgåder i et digitalt værktøj?  

Min DIGI-talk

Jeg håber I vil læse med!

Bedste hilsner fra Iben

Klasseværelset: En verden mellem det faglige og det sociale

Hej medstuderende!

Jeg har udarbejdet denne undersøgelse i modulet “Elevens læring og udvikling”, hvor jeg tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: “Hvordan kan elevernes socialiseringsprocesser påvirke læring og inklusion?”

Undersøgelsen er lavet på en mindretalsskole i Tyskland, hvor jeg er vikar. Du ser skolen på billedet.

Min DIGI-talk

Hilsen

Levke Wollesen

Kan man gøre læring som en leg?

Kære med- & nye studerende.

Jeg fik i min undersøgelse en unik mulighed for at behandle og afprøve teori og metoder for, hvordan man arbejder med en klasse, der ikke har lyst til at deltage i undervisningen.

Jeg viser, hvordan man, ved hjælp af handlingsorienteret undervisning og dialogisk pædagogik, kan skabe en ny start, hvor de elever, der normalt gør modstand på undervisningen, pludselig får en mulighed for at blive inviteret ind i læringsfællesskabet på ny.

Teorien virkede og eleverne greb muligheden for at indgå i læringsfællesskabet, og vi fik en enormt interessant og givende debat, og de fik skabt nogle flotte elevprodukter. Du kan se nogle af elevproduktionerne sidst i mit professionsessay.

Jeg viser i dette essay, hvordan der ikke som sådan findes onde børn, men derimod misforståede børn.

Min DIGI-talk

Jeg voksede meget som menneske under min undersøgelse, og jeg håber, at den kan hjælpe nogen af jer andre, der skal ud i samme situation som mig.

Hav en rigtig dejlig dag – og god fornøjelse!

Mange hilsner

Christian Heyman Zinckernagel

Radiodrama i litteraturundervisningen

Hej allesammen,

Jeg har i min undersøgelse for modulet mundtlighed i dansk arbejdet med at lave et radiodrama som afslutning på et forløb om kanonteksten Hedda Gabler af Henrik Ibsen. Undersøgelsen fokuserer også på at give effektiv feedback til lydproduktionerne.

Som teoretisk rygrad til projektet har jeg brugt Fibiger og Sørensens arbejde med oracy, resonanspædagogik og podcastproduktioner, Penne, Hertzberg og Solems forskning om mundtlighed og feedback samt Hattie og Timperleys teori om effektiv feedback.

Du kan finde elevernes lydproduktioner sidst i mit professionsessay.

Jeg håber, at I finder undersøgelsen nyttig og inspirerende.

Mange hilsner,

Lykke

Historieforløb om renæssancens hekseafbrændinger

Hej medstuderende!

Jeg har i modulet “historieundervisning, læring – og verdens historie” arbejdet med at skabe en æstetisk undervisningssekvens, som kunne være med til at kvalificere elevernes historiske empati.

Undervisningen er bygget op om et historisk rollespil, hvor jeg sammen med eleverne har lavet klasserummet om til en retssal fra 1600-tallet og gennemspillet en historisk retssag. Rollespillet tager udgangspunkt i Johanne Thomes, der i 1612 blev anklaget i Køge for at være heks.

Alle eleverne fik tildelt en rolle, som fik betydning for udfaldet af retssagen: vidner, byens borgere, anklagere, forsvarer og Johannes Thomes selv selvfølgelig. Jeg var dommer og skulle ved hjælp af nævningene skulle finde frem til, om Johanne skulle frikendes eller dømmes. Hvad eleverne valgte og hvorfor, kan du læse om i opgaven.

Jeg har skruet helt op for brugen af sanser og bl.a. gjort brug af:

  • Den kropslige og intuitive erkendelse bl.a. ved at bruge et hus fra 1600-tallet i skolens lokalmiljø og kun at bruge stearinlys som lyskilde i klasserummet.
  • Auditiv læring, ved højtlæsning og brug af musik
  • Visuel læring gennem brugen af billedermateriale og udklædning. 
  • Eleverne fik desuden serveret søbekål og stegte, salte sild lavet efter opskrift fra Danmarks ældste kogebog fra 1616.

Min DIGI-talk

Undervisningssekvensen er oplagt at bruge ind i en større sammenhæng eller at udvikle videre på. Hvis du gør det, hører jeg meget gerne fra dig hvordan! 

Jeg håber den kan gøre gavn. 

Mange hilsner 

Sabine