Udvikling af 8. klasses elevers historiebevidsthed i forløb om imperialisme

Hej alle sammen

Jeg har i min undersøgelse arbejdet med begrebet ‘historiebevidsthed’ i en 8. klasse.

Jeg havde designet et forløb om imperialisme, hvor fokus lå på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og en bevidstgørelse omkring, hvordan fortid, nutid og fremtid hænger sammen.

Det var et enormt spændende forløb og jeg håber, du også kan finde inspiration i professionsessayet

Min DIGI-talk i E-bogform

Mange hilsner

Stefanie

Elevers arbejde med kilder i historiefaget

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer og håber det måske kan inspirere jer og giver ideer til, hvad der kunne være interessant at undersøge i undervisningsfaget historie. 

Jeg har lavet min undersøgelse i modulet Historieundervisning, læring – og verdenshistorie modul 2. Jeg lavede et forløb om grundloven på 4 lektioner i 4. kl. Jeg var optaget af, at prøve at formidle en historisk måde at tænke på og vurdere om eleverne var i stand til at danne sammenhængsforståelser, bruge fortidsperspektiv og stille undrende spørgsmål til fortiden.

I forløbet arbejdede vi os frem mod at lave vores eget valg til den grundlovgivende rigsdagssamling, hvor vi havde en elev der stillede op for de konservative og en der stillede op for bondevennerne. To af elevernes avisartikler op til valget kan ses i opgaven, jeg var desværre nødt til at klippe billederne af kandidaterne ud.   

Min DIGI-talk

God arbejdslyst og venlig hilsen, Marie

Elever skaber fortællinger ud fra autentiske historiske kilder

Forordning om neger-handelen, år 1792

Kære læser

Var Danmark det første land i verden til at afskaffe slaveriet?

Det kan nogle af mine elever i 6. klasse argumentere for, hvorfor Danmark ikke var. Og eleverne kan tilmed begrunde deres svar ud fra samtidige kilder.

Jeg har i denne opgave undersøgt, om man med en undersøgende og problemorienteret tilgang kan lave en undervisningsaktivitet, som har til hensigt at styrke elevernes kompetencer til at håndtere historisk indhold ved at konstruere en historisk fortælling ud fra kilder.

Mere konkret har jeg præsenteret mine elever for en påstand og givet dem en række samtidige kilder, som de har skulle dykke ned i for at kunne konstruere en historisk fortælling. På baggrund heraf har eleverne skulle argumentere for, om Danmark har var det først land til at afskaffe slaveriet eller ej.

Til opgaven har jeg gjort brug af Andreas Körbers didaktiske model over historiske kompetencer.

Belægget for undersøgelsen er, at eleverne skal være med til at konstruere deres viden om fortiden. Denne viden skal de bruge til at reflektere over vores samtid og deres fremtid. Derfor er undersøgelsen mundet ud i en diskussion om, hvorvidt man må sige neger. Her er eleverne selv kommet ind på grunde til, at det er politisk ukorrekt, og på den måde er det lykkedes for eleverne at skabe en sammenhæng mellem emnet, slaveriet, og en aktuel diskussion i vores dage.

God læselyst

Mange hilsner, Lærke

Historieundervisningen i en 4. klasse med afsæt i lokalområdet

I min undersøgelse i skolen har jeg arbejdet I faget historie i 4. klasse, hvor mit fokus har været på eleverns kategoriale dannelse med understøttelse af digitale værktøjer.

Min undersøgelse har her været inspireret af Wolfgang Klafkis teori om kategoriale dannelse og Hiim og Hippes relationsmodel.


Min idé med undersøgelsen var at eleverne på baggrund af en udflugt i lokalmiljøet og på forhånd udvalgt litteratur selv skulle udforme deres egen digitale bog i det digitale værktøj BookCreator.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder:
Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles historieundervisning i indskolingen med afsæt i lokalmiljøet og med fokus på kategorial dannelse, hvor eleverne instrueres via digitale værktøjer?

Digitalk: https://www.skoletube.dk/video/6904318/1088951600

Håber at min opgave kan inspirere dig!

De bedste hilsner
Thomas P. Mejlsø

Podcasts i historieundervisningen


Hej med jer

Historiefaget kan let blive et teksttungt fag. Af den grund er lærere altid på udkig efter måder at variere undervisningen på. Mange lærere bruger spillefilm til formidling af indhold samt filmproduktion til at lade eleverne formidle viden i et kreativt produkt. På lignende vis kan man benytte podcasts – men faktisk kan man pege på nogle helt unikke fordele ved podcast.

Dette professionsessay undersøger hvad podcast kan og hvordan det kan få en mere fremtrædende plads i folkeskolen.

Undersøgelsesspørgsmålet lyder: Hvordan kan læreren bruge podcasts til at styrke elevernes historiebevidsthed i historieundervisningen?

Hvis det har fanget din interesse så læs med!

Mange hilsner

Bolethe

Teaching History through Game-Based Playful Learning

Hi

Playful Learning and Game-Based Playful Learning is earning its merits across the curriculum, as a great way to inspire children to see new knowledge through play. Learning through play is a way for children to increase their knowledge of a subject, but also to develop their 21st-century skills through collaboration.

Playful Learning have shown to create more meaning for children, make them engage more actively in what they are pursuing and develop their social skills. Using Game-Based Playful Learning during class have shown to influence at-risk students, who have had problems fitting in socially with the rest of the class. These students have had positive social experiences with their peers through online collaboration.

One of the goals when teaching history to pupils is to makes them reflect on their own and others history. By using a local environment which they traverse most days, or at least have the possibility to do se, I hope to make them reflect on the history of where they are growing up.

My question of examination was:

How does one plan, implement, evaluate and develop a course about local history through principles from Game-Based Playful Learning, where the students work with Minecraft and video editing?

Pupils video about the local school

Pupils video about the local inn

Pupils video about the local inn II

Pupils video about the local postoffice

Enjoy reading.

Kind regards,

Pav