Klasselæreren og forældre omkring opdragelsesproces

Hej

Jeg har i modulet Klasselærerrollen og skole-hjem-samarebjde skrevet et professionsessay, som undersøger hvordan man som klasselærer i folkeskolen, kan rådgive forældre i opdragelsesprocessen af deres børn.

Baggrunden for, at jeg valgte at undersøge dette emne, skyldes den debat som til tider blusser op i medierne om hvorvidt opdragelsen skal ske i skolen eller hjemmet. Her er lærerne placeret på den ene side og forældrene på den anden.
Ikke desto mindre lyder det i folkeskolens formålsparagraf, at begge parter skal samarbejde om at give eleverne kundskaber og færdigheder.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder: Hvordan rådgiver jeg, som klasselærer, forældre i at varetage deres børns opdragelsesproces?

Mit professionsessay stiller derfor skarpt på, hvordan man som klasselærer kan rådgive forældrene til selv at tage del i opdragelsesprocessen af deres børn, herunder hvordan det tillidsfulde skole-hjem-samarbejde kan opbygges.

Rigtig god læselyst.

Mange hilsner

Amalie Karuna Sørensen

Udvikling af 8. klasses elevers historiebevidsthed i forløb om imperialisme

Hej alle sammen

Jeg har i min undersøgelse arbejdet med begrebet ‘historiebevidsthed’ i en 8. klasse.

Jeg havde designet et forløb om imperialisme, hvor fokus lå på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og en bevidstgørelse omkring, hvordan fortid, nutid og fremtid hænger sammen.

Det var et enormt spændende forløb og jeg håber, du også kan finde inspiration i professionsessayet

Min DIGI-talk i E-bogform

Mange hilsner

Stefanie

Dialog som didaktisk værktøj i dansk og samfundsfag


Hej medstuderende

Jeg har arbejdet med at bruge svære fiktionstekster som motivation for elevernes deltagelse og som udgangspunkt for en dialogisk undervisning.

Det har været sjovt og inspirerende at udfordre eleverne på denne måde – og effektivt, kan kun anbefales

God læsning

Mange hilsner,

Mai-Britt