Udvikling af 8. klasses elevers historiebevidsthed i forløb om imperialisme

Hej alle sammen

Jeg har i min undersøgelse arbejdet med begrebet ‘historiebevidsthed’ i en 8. klasse.

Jeg havde designet et forløb om imperialisme, hvor fokus lå på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og en bevidstgørelse omkring, hvordan fortid, nutid og fremtid hænger sammen.

Det var et enormt spændende forløb og jeg håber, du også kan finde inspiration i professionsessayet

Min DIGI-talk i E-bogform

Mange hilsner

Stefanie

Idrætsundervisning i udskolingen om krop, kost og sundhed hos sportsudøvere

Hej DIGI-studerende,

Jeg har arbejdet med et handlingsorienteret biologiforløb i en 7 klasse, som var en sportsklasse, hvor emnet var krop, kost og sundhed i forbindelse med elitesport.

Mit undervisningsforløb har taget afsæt i Klafki og den handlingsorienterede undervisningstilgang samt SMITTE-modellen.

Eleverne skulle på baggrund af en præsentation om kost, ernæring og elitesport udarbejde deres eget kostforslag, som ville være optimalt i forhold til præstation og sport.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder følgende:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles biologiundervisning, hvor der arbejdes med sundhed og kost, hvor eleverne udarbejder en præsentation af deres energibehov og sammensætning af kost, via. fx en padlet?

Link til min DIGI-talk:
https://www.skoletube.dk/video/6862810/b9f148d2423c088da3d06f9fe1453ebd

Jeg håber at du bliver inspireret!

Mange hilsner,

Pernille

Dansklærerens fokus på spørgsmålstyper, lytning og elevernes metasproglighed

Hej med-studerende

Jeg har undersøgt hvor bevidste eleverne i en 7. klasse er om deres egne metasproglighed.

Herunder hvorvidt de principper for mundtlighed de kender fra LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science) er automatiserede i elevernes gruppearbejde.

Min undersøgelse og efterfølgende konklusion centrerer sig om de krav der stilles til mundtlighed i undervisningen.

Jeg håber jeg kan inspirere – rigtig god fornøjelse

Bedste hilsner

Mai-Britt Winckler Lundblad Ellebæk

(3026270)

Kreativ undervisning via digitale medier om eventyr

Hej

Velkommen til mit professionsessay i ADDU og AUK.

I mit arbejde med dette professionsessay forsøgte jeg at besvare følgende:

Hvorfor er det vigtigt at fremme kreativiteten, hvad er problemet, og hvad kan vi selv gøre?

Hvilket ledte mig frem til undersøgelsesspørgsmålet:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles kreativ undervisning i dansk i udskolingen omkring eventyr, hvor eleverne skal arbejde med digitale produktioner?

God læsning!

Kirsten Mikkelsen

DIGI-talk