Drager og andre mytiske væsner – museumsformidling i undervisningen

Kære medstuderende

I det tredje historiemodul har jeg arbejdet med brugen af historiske scenarier i undervisningen og set på, hvordan eksterne læringsmiljøer kan bruges til at understøtte og udbygge den læring, der finder sted i skolen.

Undersøgelsesspørgsmålet lyder således: 

Hvordan kan man med arbejde med æstetiske oplevelser og historiske scenarier i indskolingen ved at gøre brug af museumsformidling? 

Målgruppen er lidt anderledes end normalt idet det er en gruppe af hjemmeskolede børn i alderen 5-9 år, der gennem arbejdet med emnet ‘mytiske væsner’ har været på besøg på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

God læsning,

Mange hilsner

Stefanie Bruun

Udvikling af 8. klasses elevers historiebevidsthed i forløb om imperialisme

Hej alle sammen

Jeg har i min undersøgelse arbejdet med begrebet ‘historiebevidsthed’ i en 8. klasse.

Jeg havde designet et forløb om imperialisme, hvor fokus lå på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og en bevidstgørelse omkring, hvordan fortid, nutid og fremtid hænger sammen.

Det var et enormt spændende forløb og jeg håber, du også kan finde inspiration i professionsessayet

Min DIGI-talk i E-bogform

Mange hilsner

Stefanie

Playful Writing i en femte klasse i dansk

Hej kære medstuderende! 

Jeg har planlagt og gennemført et tværfagligt forløb i dansk, ADDU, og AUK i en 5. klasse på en privatskole. Forløbet omhandlede playful learning/playful writing – altså opdagende skrivning i et kreativt rum og med et stort fokus på at skabe et dialogisk klasserum. 

Undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et Playful Learning skriveforløb i dansk med fokus på det legende og udforskende element i skrivningen?

Jeg håber, I kan finde inspiration i professionsessayet og i den tilhørende DIGI-talk. 

Link til DIGI-talk: https://skoletube.dk/video/6260819/1340564328   

Hilsen

Stefanie