3. klasses elever arbejder med areal og rumfang via Minecraft Education edition

Hej med jer, 

Jeg har selv fundet inspiration i mange af de professionsessays der ligger på DIGI bloggen, så jeg vil selvfølgelig også gerne bidrage og måske inspirere. I er velkomne til at skrive, hvis I har spørgsmål 🙂

Jeg har lavet min undersøgelse i en 3. klasse, min undervisning foregik i Minecraft Education edition, hvor jeg havde lavet en matematik forhindringsbane.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lød således:

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et differentieret undervisningsforløb med brug af Minecraft Education i matematik? 

Min DIGI-talk 

​Du kan også tage en tur i min forhindringsbane lavet i Minecraft Education edition

​Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen

Marie Muxoll Kjellerup

(3037043)

Minecraft og Gamebased Playful Learning i tysk-undervisningen

Kære medstuderende  

Når jeg har undervist i faget tysk, har jeg ofte oplevet, at eleverne er meget tilbageholdende med at sige noget i undervisningen. Uanset hvad der skyldes denne mangel på aktiv deltagelse, er det en lærers opgave at skabe en undervisning, som er meningsfuld for eleverne og som de har lyst til at deltage aktivt i. Teori om fremmedsprogsdidaktik viser, at autentiske kommunikationssituationer i undervisningen er vejen frem, når man skal understøtte elevernes aktive deltagelse og sprogtilegnelse. Spørgsmålet om, hvordan man i praksis kan skabe autentisk kommunikation på tysk i klasseværelset – hvor eleverne jo normalt helst taler dansk sammen – har derfor optaget mig meget.  

Da jeg fik valgfaget gamebased playful learning fik jeg øjnene op for det potentiale inddragelsen af leg og spil i undervisningen har. Derfor besluttede jeg at bruge teori og metoder fra modulet i tilknytning til mit arbejde i tyskfaget, og jeg valgte at arbejde med problemformuleringen:   

Hvordan kan en tilgang med gamebased playful learning bruges til at skabe situationer med autentisk kommunikation i undervisningen? 

Professionsproduktet i dette blogindslag peger på, hvordan arbejdet med Minecraft Education Edition kan skabe grundlag for autentisk kommunikation i tyskfaget, sådan at elevernes deltagelse i undervisningen understøttes. Jeg kommer med et konkret bud på, hvordan man kan gennemføre en dobbeltlektion med brug af Minecraft Education Edition i tyskundervisningen. Samtidig identificerer jeg nogle af de udfordringer, der opstår når man skal gennemføre en sådan ’utraditionel’ undervisning, og jeg kommer med nogle forslag til, hvordan man kan bruge min undersøgelses resultater til at udvikle undervisningen i tysk fremover – sådan at vi sikrer, at eleverne både bliver dygtige til tysk og modtager undervisning, der giver adgang til ”oplevelse, fordybelse og virkelyst” (Folkeskolens formålsparagraf, stk. 2).  

Du kan læse mit professionsessay neden. Mit professionsessay er et PDF-dokument lavet ud fra Bookcreator – hvorved du kan læse mit professionsessay, selvom jeg nu er færdig som studerende på Den digitale læreruddannelse:

Venlig hilsen 

Natashia Andersen 

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Undervisning på en skovskole i Portugal hvor eleverne arbejder med kreativ historiefortælling med afsæt i Yoga-øvelser

Hej medstuderende!

Velkommen til mit professionsessay og DIGI-Talk i fagene ADDU og AUK. Min undersøgelse fandt sted på en lille, alternativ skovskole i Portugal og handlede om yoga og historieskrivning med afsæt i fagene dansk og idræt.

Eleverne blev således først introduceret til undersøgelsen via en lærerstyret yogatime fortalt som et eventyr, hvorefter de selv skulle skabe deres eget yogaeventyr, som vi til sidst udførte i fællesskab inkl. stemningsmusik og udklædning. Eleverne udforskede, opfandt og omdøbte deres egne yogastillinger og anvendte deres viden om eventyrgenrens elementer. 

Målet med dette forløb var at skabe en naturlig glæde ved bevægelse og motion, samt det at kombinere traditionelle og alternative undervisningsformer i et tværfagligt forløb mellem dansk og idræt. 

Forløbet er bl.a. inspireret af Playful Learning, LEDD og Freinet og er blevet planlagt ud fra handlingsorienteret didaktik og Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et tværfagligt forløb mellem dansk og idræt hvor eleverne skal kombinere kreativ historieskrivning med yoga gennem instruktion via digitale værktøjer?

Link til min DIGI-Talk: https://www.studietube.dk/video/6954465/196058299

Jeg håber I kan finde inspiration i denne lidt særlige men virkelig skønne undersøgelse.

God læsning!

Mvh. Matilde 

Bevægelse og kreativitet i danskundervisningen i indskolingen

Kære digi-medstuderende! 

Her følger mit professionsessay i modulerne AUK og ADDU.

Min undersøgelse er foretaget i en 2. klasse i dansk, og omhandler en emneuge om gode venskaber; “venskabsuge”. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles handlingsorienteret danskundervisning i indskolingen, hvor der er fokus på bevægelse og kreative/praktiske elevproduktioner? 

Min undersøgelse er derfor foretaget med stor vægt på undervisningsdifferentiering og varieret undervisning, hvor playful learning, bevægelse og kreativitet er i højsædet.

Der er yderligere arbejdet med digitale medier på flere måder. 

Eleverne har bl.a. produceret tegneserier og padlets, leget frugtsalat med et fagligt twist og arbejdet med venskab på forskellige dansk-faglige måder. 

Min undersøgelse bærer særligt præg af, at der er meget uro og mange konflikter blandt eleverne. Der er derfor prøvet kræfter af med konflikthåndtering og forsøg på at forbedre klassemiljøet; så du kan finde en række eksempler på støjreducerende tiltag, teambuilding og konflikthåndtering her! 

Jeg håber, at mit professionsessay kan inspirere dig i dit videre arbejde!

Link til digi-talk: https://www.skoletube.dk/video/6949327/1390474590

God læsning! 

Mvh Louise 

Teaching History through Game-Based Playful Learning

Hi

Playful Learning and Game-Based Playful Learning is earning its merits across the curriculum, as a great way to inspire children to see new knowledge through play. Learning through play is a way for children to increase their knowledge of a subject, but also to develop their 21st-century skills through collaboration.

Playful Learning have shown to create more meaning for children, make them engage more actively in what they are pursuing and develop their social skills. Using Game-Based Playful Learning during class have shown to influence at-risk students, who have had problems fitting in socially with the rest of the class. These students have had positive social experiences with their peers through online collaboration.

One of the goals when teaching history to pupils is to makes them reflect on their own and others history. By using a local environment which they traverse most days, or at least have the possibility to do se, I hope to make them reflect on the history of where they are growing up.

My question of examination was:

How does one plan, implement, evaluate and develop a course about local history through principles from Game-Based Playful Learning, where the students work with Minecraft and video editing?

Pupils video about the local school

Pupils video about the local inn

Pupils video about the local inn II

Pupils video about the local postoffice

Enjoy reading.

Kind regards,

Pav

Playful Writing i en femte klasse i dansk

Hej kære medstuderende! 

Jeg har planlagt og gennemført et tværfagligt forløb i dansk, ADDU, og AUK i en 5. klasse på en privatskole. Forløbet omhandlede playful learning/playful writing – altså opdagende skrivning i et kreativt rum og med et stort fokus på at skabe et dialogisk klasserum. 

Undersøgelsesspørgsmål lyder:

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et Playful Learning skriveforløb i dansk med fokus på det legende og udforskende element i skrivningen?

Jeg håber, I kan finde inspiration i professionsessayet og i den tilhørende DIGI-talk. 

Link til DIGI-talk: https://skoletube.dk/video/6260819/1340564328   

Hilsen

Stefanie