3. klasses elever arbejder med areal og rumfang via Minecraft Education edition

Hej med jer, 

Jeg har selv fundet inspiration i mange af de professionsessays der ligger på DIGI bloggen, så jeg vil selvfølgelig også gerne bidrage og måske inspirere. I er velkomne til at skrive, hvis I har spørgsmål 🙂

Jeg har lavet min undersøgelse i en 3. klasse, min undervisning foregik i Minecraft Education edition, hvor jeg havde lavet en matematik forhindringsbane.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lød således:

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et differentieret undervisningsforløb med brug af Minecraft Education i matematik? 

Min DIGI-talk 

​Du kan også tage en tur i min forhindringsbane lavet i Minecraft Education edition

​Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen

Marie Muxoll Kjellerup

(3037043)

Minecraft og Gamebased Playful Learning i tysk-undervisningen

Kære medstuderende  

Når jeg har undervist i faget tysk, har jeg ofte oplevet, at eleverne er meget tilbageholdende med at sige noget i undervisningen. Uanset hvad der skyldes denne mangel på aktiv deltagelse, er det en lærers opgave at skabe en undervisning, som er meningsfuld for eleverne og som de har lyst til at deltage aktivt i. Teori om fremmedsprogsdidaktik viser, at autentiske kommunikationssituationer i undervisningen er vejen frem, når man skal understøtte elevernes aktive deltagelse og sprogtilegnelse. Spørgsmålet om, hvordan man i praksis kan skabe autentisk kommunikation på tysk i klasseværelset – hvor eleverne jo normalt helst taler dansk sammen – har derfor optaget mig meget.  

Da jeg fik valgfaget gamebased playful learning fik jeg øjnene op for det potentiale inddragelsen af leg og spil i undervisningen har. Derfor besluttede jeg at bruge teori og metoder fra modulet i tilknytning til mit arbejde i tyskfaget, og jeg valgte at arbejde med problemformuleringen:   

Hvordan kan en tilgang med gamebased playful learning bruges til at skabe situationer med autentisk kommunikation i undervisningen? 

Professionsproduktet i dette blogindslag peger på, hvordan arbejdet med Minecraft Education Edition kan skabe grundlag for autentisk kommunikation i tyskfaget, sådan at elevernes deltagelse i undervisningen understøttes. Jeg kommer med et konkret bud på, hvordan man kan gennemføre en dobbeltlektion med brug af Minecraft Education Edition i tyskundervisningen. Samtidig identificerer jeg nogle af de udfordringer, der opstår når man skal gennemføre en sådan ’utraditionel’ undervisning, og jeg kommer med nogle forslag til, hvordan man kan bruge min undersøgelses resultater til at udvikle undervisningen i tysk fremover – sådan at vi sikrer, at eleverne både bliver dygtige til tysk og modtager undervisning, der giver adgang til ”oplevelse, fordybelse og virkelyst” (Folkeskolens formålsparagraf, stk. 2).  

Du kan læse mit professionsessay neden. Mit professionsessay er et PDF-dokument lavet ud fra Bookcreator – hvorved du kan læse mit professionsessay, selvom jeg nu er færdig som studerende på Den digitale læreruddannelse:

Venlig hilsen 

Natashia Andersen 

Professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Teaching History through Game-Based Playful Learning

Hi

Playful Learning and Game-Based Playful Learning is earning its merits across the curriculum, as a great way to inspire children to see new knowledge through play. Learning through play is a way for children to increase their knowledge of a subject, but also to develop their 21st-century skills through collaboration.

Playful Learning have shown to create more meaning for children, make them engage more actively in what they are pursuing and develop their social skills. Using Game-Based Playful Learning during class have shown to influence at-risk students, who have had problems fitting in socially with the rest of the class. These students have had positive social experiences with their peers through online collaboration.

One of the goals when teaching history to pupils is to makes them reflect on their own and others history. By using a local environment which they traverse most days, or at least have the possibility to do se, I hope to make them reflect on the history of where they are growing up.

My question of examination was:

How does one plan, implement, evaluate and develop a course about local history through principles from Game-Based Playful Learning, where the students work with Minecraft and video editing?

Pupils video about the local school

Pupils video about the local inn

Pupils video about the local inn II

Pupils video about the local postoffice

Enjoy reading.

Kind regards,

Pav