2. klasses elever laver informerende tekster i danskundervisningen via Minecraft Education Edition

Billede fra Minecraft Education Edition verdenen, som blev brugt i danskundervisningen

Kære medstuderende, 

Jeg har i dansk modul 1 lavet en undersøgelse ud fra dette undersøgelsespørgsmål: 

Hvordan kan man planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb med informerende tekster i 2. klasse, ved hjælp af Minecraft education og gamebased playful learning?

Udover jeg synes genrepædagogikken er en spændende vej ind i skriftsproget, så finder jeg også delen med gamebased playful learning spændende.

Jeg har tidligere lavet undersøgelse i Minecraft education edition, hvor jeg blev blæst bagover af hvad det kunne. Her viste det sig, at elevernes indstilling til opgaverne ændrede sig, der var oceaner af mulighed for undervisningsdifferentiering og sidst men ikke mindst, så var det super lærerigt for mig at benytte Minecraft som læremiddel. Det åbnede mine øjne for en alternativ tilgang, som jeg ville afprøve i faget dansk også.

Jeg blev ikke skuffet, det viste sig nemlig at den struktureret ramme, som genrepædagogikken skabte, sammenholdt med den kreative problemløsning med gamebased playful learning var en virkelig fin blanding. 

Jeg håber, at det kan være med at til inspirere jer, til at give Minecraft education edition en chance 🙂 

Min DIGI-talk

Med venlig hilsen 

Marie Muxoll Kjellerup

Elevers arbejde med kilder i historiefaget

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer og håber det måske kan inspirere jer og giver ideer til, hvad der kunne være interessant at undersøge i undervisningsfaget historie. 

Jeg har lavet min undersøgelse i modulet Historieundervisning, læring – og verdenshistorie modul 2. Jeg lavede et forløb om grundloven på 4 lektioner i 4. kl. Jeg var optaget af, at prøve at formidle en historisk måde at tænke på og vurdere om eleverne var i stand til at danne sammenhængsforståelser, bruge fortidsperspektiv og stille undrende spørgsmål til fortiden.

I forløbet arbejdede vi os frem mod at lave vores eget valg til den grundlovgivende rigsdagssamling, hvor vi havde en elev der stillede op for de konservative og en der stillede op for bondevennerne. To af elevernes avisartikler op til valget kan ses i opgaven, jeg var desværre nødt til at klippe billederne af kandidaterne ud.   

Min DIGI-talk

God arbejdslyst og venlig hilsen, Marie

Når elever udvikler sproglige kompetencer i engelskfaget ved at producere reklametekster

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer og håber det måske kan inspirere jer og giver ideer til, hvad der kunne være interessant at undersøge i undervisningsfaget engelsk.

Jeg har lavet min undersøgelse i modulet Language and Language Use. I forrige modul tog jeg udgangspunkt i the Teaching Learning Cycle (TLC) og hvordan man gennem faserne her kan understøtte elever i at lære at skrive i forskellige genrer med forskellige sociale formål. I dette modul har jeg været optaget af, hvordan man kan integrere arbejdet med funktionel og kontekstualiseret grammatik i TLC.

Jeg planlagde et fire lektioners forløb i engelsk i en 4. klasse, hvor fokus var på at understøtte elevernes udvikling af ’persuasive language’ (argumenterende sprog). Jeg tog udgangspunkt I genren reklamer og arbejdede dels med den genretypiske struktur, og dels med hvordan eleverne kunne skrue op og ned for volumen af deres sprog ved at bruge synonymer, eller graduering af kerneord.

I mit professionsessay kan man se eksempler på nogle af de små tekster, som eleverne fik produceret i forløbet:

Min DIGI-talk

God arbejdslyst og venlig hilsen, Marie

3. klasses elever arbejder med areal og rumfang via Minecraft Education edition

Hej med jer, 

Jeg har selv fundet inspiration i mange af de professionsessays der ligger på DIGI bloggen, så jeg vil selvfølgelig også gerne bidrage og måske inspirere. I er velkomne til at skrive, hvis I har spørgsmål 🙂

Jeg har lavet min undersøgelse i en 3. klasse, min undervisning foregik i Minecraft Education edition, hvor jeg havde lavet en matematik forhindringsbane.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lød således:

Hvordan kan man planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et differentieret undervisningsforløb med brug af Minecraft Education i matematik? 

Min DIGI-talk 

​Du kan også tage en tur i min forhindringsbane lavet i Minecraft Education edition

​Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen

Marie Muxoll Kjellerup

(3037043)