Demokratidannelse i en 2. klasse i Zambia

Hej medstuderende!

Jeg har i samarbejdet mellem AUK og ADDU udformet følgende undersøgelsesspørgsmål til min undersøgelse, jeg foretog i Zambia: “Hvordan kan jeg ud fra en kritisk-konstruktiv tilgang planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle handlingsorienteret undervisning, der fremmer demokratidannelse hos elever og hvor digitale medier anvendes som “co-teacher”?

Undersøgelsen og undersøgelsen var tværfaglig indenfor idræt, religion og matematik, som er møden den zambianske skole arbejder på.

Min DIGI-talk

Jeg håber, at I vil læse med 😀

Varmeste hilsner fra Sinead

Filosofisk arbejde om venskab i en 2. klasse

Kære DIGI-studerende  

Her er mit professionsessay for modulerne ADDU og AUK. Jeg har i forbindelse med min undersøgelse udarbejdet et forløb om venskab, som jeg afprøvede i en 2. klasse. 

Til min undersøgelse havde jeg følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles handlingsorienteret undervisning i dansk, hvor eleverne instrueres via digitale medier med fokus på elevaktiverende læring? 

Mit fokus var derfor på, at jeg gerne ville opbygge undervisningen på en sådan måde, at eleverne ville komme til at være aktivt deltagende i undervisningen. Dette gjorde jeg ved brugen af handlingsorienteret didaktik, en filosofisk undringsproces og Loop-modellen. Hertil var der også tanker om inddragelse af Padlet og Pixton, men manglende computere gjorde at en omsadling var nødvendig og i stedet blev arbejdet analogt.  

Jeg håber I kan finde inspiration fra min undersøgelse!   

Min DIGI-talk

Venlig hilsen 

Marie-Louise Carlslund

Legende tilgang til danskundervisningen i en 3. klasse på en tysk mindretalsskole

Hej kære DIGI-medstuderende!

Velkommen til mit professionsessay og undervisningsforløb i modulerne ADDU og AUK.

Jeg har udarbejdet denne handlingsorienterede undersøgelse i ADDU og AUK, og bragte mine teorier ind i forbindelse med Dansk undervisningen på Ejderskolen, en tysk mindretalsskole nord for Padborg.

Undersøgelsen fandt sted i en 3. klasse.

Da danskundervisningen på en mindretalsskole er sværere for eleverne og de hurtigere kan miste motivationen, ville jeg især fokusere på, at læring og kreativitet hænger tæt sammen, og hvordan man kan lære at være kreativt, idet læring kan forstås som et led i et menneskes udvikling og forandring af menneskelige praksisser, hvilket Tanggaard pointerer.

Jeg tog udgangspunkt i det Walsh hævder, nemlig at hvis læreren tager udgangspunkt i både opfyldelsen af læringsmålene og i det legende og lærende barn, så resulterer interaktionerne i motivation, entusiasme og engagement blandt andet i læsning og skrivning

Derfor har jeg i min undersøgelse lagt fokus på børnenes evne til forestilling og fantasi, for at gøre dem opmærksom på denne skønne evne, som lader dem danne indre fantasifulde billeder, hvilket muliggøres igennem en undervisning, hvor eleverne gennem fordybelse udvikler sig fagligt.

Mit undersøgelsesspørgsmål er formuleret således:

“Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en handlingsorienteret danskundervisning, hvor eleverne skaber en historie igennem en tegneserie?”

Min DIGI-talk

Jeg håber, at mit professionsessay kan inspirere dig og god læselyst!

De bedste hilsner fra Tyskland

Maren

Dansk- samt Natur og teknologiundervisning ved den jyske vestkyst

Billede taget ved den skønne jyske vestkyst

Kære medstuderende!

Hermed mit først, ydmyge supplement til den store DIGI-blog 😊 Efter at ha’ fundet stor inspiration til mit arbejde på bloggen, syntes det naturligt selv at bidrage, i håb om at nogen kan benytte mit arbejde som lignende inspirationskilde.

Min undersøgelse blev gennemført i en 6. klasse på Koldby Skole i Nordjylland, i fagene dansk og natur/teknologi og tilhørende professionsessay i modulerne AUK og ADDU.

Mit udgangspunkt, inden undersøgelsesspørgsmålet blev formuleret, var et ønske om at stille spørgsmålet; ”Hvordan ser bæredygtighed i virkeligheden?” og at arbejdet med dette spørgsmål, skulle have en handlingsorienteret og udforskende tilgang. Jeg tog kontakt til en lokal virksomhed (STRANDET i Vorupør), som bl.a. laver såkaldte strand-rens, hvor de tager skoleklasser med på stranden, samler affald og giver børnene (og de voksende) en indsigt i den byrde plast påtvinger vores natur. Undersøgelsesspørgsmålet kom til at lyde således;

”Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles en tværfaglig, handlingsorienteret dansk-og natur/teknologiundervisning, hvor eleverne producerer informations-/reklamefilm for en lokal virksomhed, der arbejder med bæredygtig produktion og vejledning?”

Min DIGI-talk

Mvh.

Charlie Ulv Viltoft-Streton

Den Digitale Læreruddannelse, UC SYD

Digital, tværfaglig og filosofisk undervisning om det at være et godt menneske

Kære medstuderende!

Jeg har selv haft stor glæde af DIGI-bloggen, både undervejs i min skrivning og inden jeg påbegyndte mit professionsessay. Jeg har derfor valgt at dele min undersøgelse her, da jeg håber den kan inspirere og give lidt ro, i tilfælde af at I er lige så spændte og nervøse, som jeg var.

Min undersøgelse fandt sted i en 4. klasse på en folkeskole, i fagene dansk og kristendomskundskab. Professionsessayet er udviklet i modulerne AUK og ADDU, med et handlingsorienteret, digitalt og filosofisk fokus.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder som følger:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles tværfaglig, handlingsorienteret undervisning i dansk og kristendom, hvor eleverne udarbejder et digitalt produkt om, hvad det vil sige at være et godt menneske?

I min undersøgelse tilstræbte jeg mig med eleverne at besvare spørgsmålet om, hvad et godt menneske er. Sammen dykkede vi ned i emnet fra en række forskellige vinkler, med afsæt i et væld af undervisningsmetoder og udvikling af digitale handlingsprodukter.

Du kan læse mit professionsessay her:

Min DIGI-talk ses her: https://www.skoletube.dk/video/7682646/1291311737

God læselyst!

De bedste hilsner, Nirvana

Undervisning på en skovskole i Portugal hvor eleverne arbejder med kreativ historiefortælling med afsæt i Yoga-øvelser

Hej medstuderende!

Velkommen til mit professionsessay og DIGI-Talk i fagene ADDU og AUK. Min undersøgelse fandt sted på en lille, alternativ skovskole i Portugal og handlede om yoga og historieskrivning med afsæt i fagene dansk og idræt.

Eleverne blev således først introduceret til undersøgelsen via en lærerstyret yogatime fortalt som et eventyr, hvorefter de selv skulle skabe deres eget yogaeventyr, som vi til sidst udførte i fællesskab inkl. stemningsmusik og udklædning. Eleverne udforskede, opfandt og omdøbte deres egne yogastillinger og anvendte deres viden om eventyrgenrens elementer. 

Målet med dette forløb var at skabe en naturlig glæde ved bevægelse og motion, samt det at kombinere traditionelle og alternative undervisningsformer i et tværfagligt forløb mellem dansk og idræt. 

Forløbet er bl.a. inspireret af Playful Learning, LEDD og Freinet og er blevet planlagt ud fra handlingsorienteret didaktik og Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et tværfagligt forløb mellem dansk og idræt hvor eleverne skal kombinere kreativ historieskrivning med yoga gennem instruktion via digitale værktøjer?

Link til min DIGI-Talk: https://www.studietube.dk/video/6954465/196058299

Jeg håber I kan finde inspiration i denne lidt særlige men virkelig skønne undersøgelse.

God læsning!

Mvh. Matilde 

Når børn i Cambodja og Danmark mødes i engelskundervisningen og lærer om hinanden via en padlet

Hej med DIGI-studerende 🙂

Jeg fik denne unikke mulighed at arbejde sammen med en anden medstuderende bosiddende i Cambodja.

Vi lavede vores undersøgelses spørgsmål sammen, og forberedte vores overordnede forløb sammen.

Vores elever i Danmark og Cambodja, skulle lærer hinanden at kende gennem deres eget liv.

Elevernes liv er meget for dem, derfor indkredsede vi det ved at udvælge 4 områder: Jobs, By og samfund, Hjem og familie, samt fritid. 

I min undervisning har jeg været meget inspireret af Rousseaus tankegang, om at lade eleverne selv finde vejen til læring. Når vejen for forløbet er lagt, er det begrænset hvor meget jeg kunne være i denne tankegang, derfor har jeg også været inspireret af at bruge den handlingsorienteret didaktiske model, for at planlægge forløbet, og derigennem give eleverne mulighed for fri udfoldelse i deres produktskabelse.

Eleverne skulle lave et produkt inden for et af de 4 emner, som kunne deles på Padlet. Efterfølgende skulle alle eleverne på tværs af landene kommentere på hinandens produktioner, og forholde sig nysgerrigt og undersøgende.

Dette var udledt af mit undersøgelsesspørgsmål:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles undervisning af elever i Danmark og Cambodja om livet i deres respektive lande, hvor eleverne kommunikerer via digitale medier?  

Digitalk: https://www.skoletube.dk/video/6910210/1625235435

Jeg håber I medstuderende en dag får sådan en unik mulighed, det har været et meget lærerigt og givende forløb.

Mange hilsner  Dorthe Ejrnæs