Digital, tværfaglig og filosofisk undervisning om det at være et godt menneske

Kære medstuderende!

Jeg har selv haft stor glæde af DIGI-bloggen, både undervejs i min skrivning og inden jeg påbegyndte mit professionsessay. Jeg har derfor valgt at dele min undersøgelse her, da jeg håber den kan inspirere og give lidt ro, i tilfælde af at I er lige så spændte og nervøse, som jeg var.

Min undersøgelse fandt sted i en 4. klasse på en folkeskole, i fagene dansk og kristendomskundskab. Professionsessayet er udviklet i modulerne AUK og ADDU, med et handlingsorienteret, digitalt og filosofisk fokus.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder som følger:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles tværfaglig, handlingsorienteret undervisning i dansk og kristendom, hvor eleverne udarbejder et digitalt produkt om, hvad det vil sige at være et godt menneske?

I min undersøgelse tilstræbte jeg mig med eleverne at besvare spørgsmålet om, hvad et godt menneske er. Sammen dykkede vi ned i emnet fra en række forskellige vinkler, med afsæt i et væld af undervisningsmetoder og udvikling af digitale handlingsprodukter.

Du kan læse mit professionsessay her:

Min DIGI-talk ses her: https://www.skoletube.dk/video/7682646/1291311737

God læselyst!

De bedste hilsner, Nirvana

Når børn filosoferer over ondskab i Kristendomsfaget

Hej! 

Jeg har arbejdet med filosofi og ondskab i Kristendomskundskab, ADDU og AUK.

Jeg har undersøgt hvordan børn filosofere over emnet ondskab. Hvem er ond, hvorfor er man ond og hvordan ser ondskab ud?

Min undervisning foregik digitalt (grundet corona) og jeg benyttede mig af digitale medier i undervisningen. Jeg har i opgaven fokus på didaktiske teorier og modeller jeg har brugt til at planlægge undervisningen. Jeg har fokus på filosofi for børn og dannelse. Derudover har jeg fokus på brugen af de digitale medier, hvad der er godt og skidt.  Håber du vil blive inspireret.

Link til DIGItalk: https://www.studietube.dk/video/6257672/1928979087

Mange hilsner

Julie

Kristendomskundskab – og digitalt elevarbejde

I min tidligere praktik har jeg desværre ikke haft mulighed for at opleve, hvordan undervisningen i kristendomskundskab kan foregå i praksis. Min manglende erfaring har til tider givet mig nogle gevaldige hovedbrud – også fordi jeg oplever, at kristendomskundskab er meget anderledes end mine andre undervisningsfag matematik (1.-6.kl) og natur & teknologi. Hvilket også giver mig nogle didaktiske udfordringer, da min normale tilgang til undervisning er meget undersøgelsesbaseret, hvor jeg tager udgangspunkt i elevernes hverdag og på den måde får skabt en motivation hos eleverne. Jeg oplever, at kristendomskundskab er et mere teksttungt fag, hvor jeg skal tænke anderledes for at gøre det relevant for eleverne. Derfor har jeg valgt, at mit undersøgelsesspørgsmål skal lyde:


Hvordan planlægges, gennemføres og evalueres et digitalt undervisningsforløb om pinsen, henvendt til 3. kl.?

Du kan læse mit professionsessay her

God læsning!

Mange hilsner

Louise Smed Melgaard