Dansklærerens fokus på spørgsmålstyper, lytning og elevernes metasproglighed

Hej med-studerende

Jeg har undersøgt hvor bevidste eleverne i en 7. klasse er om deres egne metasproglighed.

Herunder hvorvidt de principper for mundtlighed de kender fra LEAPS (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science) er automatiserede i elevernes gruppearbejde.

Min undersøgelse og efterfølgende konklusion centrerer sig om de krav der stilles til mundtlighed i undervisningen.

Jeg håber jeg kan inspirere – rigtig god fornøjelse

Bedste hilsner

Mai-Britt Winckler Lundblad Ellebæk

(3026270)

Dialog som didaktisk værktøj i dansk og samfundsfag


Hej medstuderende

Jeg har arbejdet med at bruge svære fiktionstekster som motivation for elevernes deltagelse og som udgangspunkt for en dialogisk undervisning.

Det har været sjovt og inspirerende at udfordre eleverne på denne måde – og effektivt, kan kun anbefales

God læsning

Mange hilsner,

Mai-Britt