Praktik 1: Fokus på klasseledelse i forhold til struktur, regler og ro?

Kære medstuderende

I min første praktik kom jeg til en meget livlig klasse, hvilket skabte uro i undervisningen. Et par uger inde i forløbet besluttede jeg derfor at arbejde med klasseledelse med særligt fokus på struktur, regler og ro og i denne proces inddrog jeg eleverne. Forud for opgaven arbejdede jeg på at skabe en relation til eleverne og klassen, og selvom det ikke er fokus på opgaven, er det godt at være sig bevidst, da det nok har haft en indflydelse på resultatet.

Min praktik var en helt fantastisk oplevelse, der bekræftede mig i, at lærergerningen er det rigtige for mig.

Jeg håber derfor, at min opgave kan være til inspiration for andre.

Mange hilsner

(Eva) Lærke Lundtorp Olsen