Grib litteraturen – en undersøgelse om fordybelse i dansk-undervisningen

Kære kommende lærer

Det jeg glæder mig mest til som dansklærer, er at forsyne mine elever med lækker og tiltalende litteratur.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et undervisningsforløb, hvor eleverne gennem en undersøgende tilgang til en litterær tekst opnår fordybelse?

Jeg har i forbindelse med mit andet modul i dansk: sprog og genrer udarbejdet et undervisningsforløb, hvor formålet var at skabe en undersøgende tilgang til et litterært værk, så eleverne opnåede fordybelse. Jeg tog inspiration fra bogen: Grib litteraturen og de fem faser i en meningsfuld litteraturundervisning og benyttede mig af fortællingen Lille Frøken Pingelpot. Undervisningsforløbet udviklede sig til et meget kreativt forløb og elevernes største fordybelse lå i danskfagets færdigheds- og vidensmål indenfor tekst og sprog.

Håber, at du finder inspiration I mit professionsessay

Her er min DIGI-talk

Kærlig hilsen,

Cassandra Molin Cramer Oreskov

Praktik 1: Fokus på klasseledelse i forhold til struktur, regler og ro?

Kære medstuderende

I min første praktik kom jeg til en meget livlig klasse, hvilket skabte uro i undervisningen. Et par uger inde i forløbet besluttede jeg derfor at arbejde med klasseledelse med særligt fokus på struktur, regler og ro og i denne proces inddrog jeg eleverne. Forud for opgaven arbejdede jeg på at skabe en relation til eleverne og klassen, og selvom det ikke er fokus på opgaven, er det godt at være sig bevidst, da det nok har haft en indflydelse på resultatet.

Min praktik var en helt fantastisk oplevelse, der bekræftede mig i, at lærergerningen er det rigtige for mig.

Jeg håber derfor, at min opgave kan være til inspiration for andre.

Mange hilsner

(Eva) Lærke Lundtorp Olsen