Kan litteratur motivere?

Kære medstuderende.

Tidligere professionsessays var til stor hjælp/inspiration for mig, så der var ingen tvivl om, at hvis jeg selv blev spurgt, så ville jeg naturligvis gerne dele mit også.
En stor del af min opgave går på motivation i forhold til aktiv deltagelse, så hvis dette er interesse, så kan du måske finde inspiration her. 


På trods af at jeg har undervist i snart 8 år, så støder jeg stadig ind i udfordringen at have elever, der ikke ligefrem er super engageret/motiveret for det man kommer med, på trods af ens eget store engagement. Den udfordring vil vi nok støde på ind i mellem, men jeg er meget optaget af, at vi som undervisere minimere dette, og derfor har jeg længe været interesseret i at knække koden for de unges motivation. 

I denne opgave har jeg forsøgt at lave et forløb, hvor elevernes sproglige kundskaber, samt interkulturelle forståelse kunne udvikles vha. en ungdomsroman. Forløbet er udviklet på baggrund af nogle interviews, som jeg lavede undervejs i mit modul, med børn jeg underviser i forvejen (dog ikke i engelsk). En gennemgående del af mit forløb gik ud på at skabe så mange muligheder for deltagelse som muligt for eleverne, og jeg kunne efterfølgende konkludere at der var en mærkbar effekt på deres motivation, og især til tilgangen i forløbet. 


Jeg håber at I kan bruge mit arbejde som inspiration, hvis I vælger at læse min opgave, og min digi-talk er ligeledes linket herunder.

Min DIGI-talk

Jeg håber at I kan bruge mit arbejde som inspiration, hvis I vælger at læse min opgave, og min digi-talk er ligeledes linket herover.
Held og lykke med skriveprocessen!

Jon

Litteraturundervisning i en 4. klasse, hvor kreative produktioner skaber indlevelse og fordybelse

Kære medstuderende 

Det jeg glæder mig enormt meget til som dansklærer, er at give mine elever kendskab til en masse litteratur gennem spændende undervisningsforløb. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor følgende: 

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles litteraturundervisning i en 4. klasse, hvor man gennem kreativ produktion opnår indlevelse og fordybelse i en litterær tekst? 

I forbindelse med mit modul i dansk: sprog og genrer, har jeg udarbejdet et undervisningsforløb, som skulle være en kreativ tilgang til en litterær tekst, som skulle opnå fordybelse og indlevelse blandt eleverne. 

Jeg hentede inspiration fra bogen: Grib litteraturen og de fem faser i en meningsfuld litteraturundervisning. Vi arbejdede med bogen: Halfdan og Generalen af Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff. 

Min DIGI-talk: https://www.studietube.dk/video/7530340/852fb035353f914d0abcd8af8798082c  

Jeg håber I kan bruge denne undersøgelse til inspiration til fremtidigt arbejde!

God arbejdslyst!

Venlig hilsen Emilie Nørgaard 

Grib litteraturen – en undersøgelse om fordybelse i dansk-undervisningen

Kære kommende lærer

Det jeg glæder mig mest til som dansklærer, er at forsyne mine elever med lækker og tiltalende litteratur.

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et undervisningsforløb, hvor eleverne gennem en undersøgende tilgang til en litterær tekst opnår fordybelse?

Jeg har i forbindelse med mit andet modul i dansk: sprog og genrer udarbejdet et undervisningsforløb, hvor formålet var at skabe en undersøgende tilgang til et litterært værk, så eleverne opnåede fordybelse. Jeg tog inspiration fra bogen: Grib litteraturen og de fem faser i en meningsfuld litteraturundervisning og benyttede mig af fortællingen Lille Frøken Pingelpot. Undervisningsforløbet udviklede sig til et meget kreativt forløb og elevernes største fordybelse lå i danskfagets færdigheds- og vidensmål indenfor tekst og sprog.

Håber, at du finder inspiration I mit professionsessay

Her er min DIGI-talk

Kærlig hilsen,

Cassandra Molin Cramer Oreskov