EN UNDERSØGELSE OM INTERKULTUREL KOMPETENCE I FAGENE ENGELSK OG HISTORIE

Hej kære medstuderende

We do not fear the unknown. We fear what we think we know about the unknown (Teal Swan)

Teal Swan er en amerikansk forfatter og lærer. Hendes citat viser essensen af ​​interkulturel kompetence – viden og forståelse. Den danske læseplan sætter interkulturel kompetence som et individuelt kompetenceområde, der skal undervises i sprogfagene. I praktikken havde jeg en klasse med mange forskellige kulturelle baggrund. For Engelsk modulet Intercultural competence og Historie har jeg valgt at undersøge:

HOW IS IT POSSIBLE TO SCAFFOLD STUDENTS DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE WORKING CROSS CURRICULAR WITH HISTORY?

Forløbet handlede om deres familiære baggrund og forståelse af kultur.

Digi Talk: https://skoletube.dk/video/6346981/305cf7694e852e9952dd26dbe9f4547c

Mange hilsner

Deborah