Podcast i undervisningen

Hej derude!

Jeg har valgt at dele mit professionsessay i AUK og ADDU med jer. 

Min undersøgelse er foretaget i en 7.klasse og omhandler at eleverne skal have en kritisk forholden til deres kildematerialer. 

Mit undersøgelsesspørgsmål er: 

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der igennem en dialogisk tilgang sætter eleverne i stand til kritisk at reflektere over valg af kilder og ressourcer?

Undersøgelsen forløber således at eleverne skal finde en selvvalgt reklamefilm på kommunikations-platformen Youtube, hvorefter de skal reflektere kritisk over den. Som produkt skal de udfærdige en podcast ud fra denne refleksion. 

Undervisningen tager udgangspunkt i Loop-modellen og stilladsering indenfor faget AUK og arbejder både med reklamefilm, Youtube og podcast indenfor faget ADDU. 

Jeg håber at du finder professionsessayet spændende, og at det kan give dig inspiration til dit fremtidige arbejde. 

Link til DIGI-Talk: https://skoletube.dk/video/6938334/461761197

Fed fornøjelse! 

Med Venlig Hilsen

Nina Hansson (: 

EN UNDERSØGELSE OM INTERKULTUREL KOMPETENCE I FAGENE ENGELSK OG HISTORIE

Hej kære medstuderende

We do not fear the unknown. We fear what we think we know about the unknown (Teal Swan)

Teal Swan er en amerikansk forfatter og lærer. Hendes citat viser essensen af ​​interkulturel kompetence – viden og forståelse. Den danske læseplan sætter interkulturel kompetence som et individuelt kompetenceområde, der skal undervises i sprogfagene. I praktikken havde jeg en klasse med mange forskellige kulturelle baggrund. For Engelsk modulet Intercultural competence og Historie har jeg valgt at undersøge:

HOW IS IT POSSIBLE TO SCAFFOLD STUDENTS DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE WORKING CROSS CURRICULAR WITH HISTORY?

Forløbet handlede om deres familiære baggrund og forståelse af kultur.

Digi Talk: https://skoletube.dk/video/6346981/305cf7694e852e9952dd26dbe9f4547c

Mange hilsner

Deborah