Podcast i undervisningen

Hej derude!

Jeg har valgt at dele mit professionsessay i AUK og ADDU med jer. 

Min undersøgelse er foretaget i en 7.klasse og omhandler at eleverne skal have en kritisk forholden til deres kildematerialer. 

Mit undersøgelsesspørgsmål er: 

Hvordan kan jeg planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der igennem en dialogisk tilgang sætter eleverne i stand til kritisk at reflektere over valg af kilder og ressourcer?

Undersøgelsen forløber således at eleverne skal finde en selvvalgt reklamefilm på kommunikations-platformen Youtube, hvorefter de skal reflektere kritisk over den. Som produkt skal de udfærdige en podcast ud fra denne refleksion. 

Undervisningen tager udgangspunkt i Loop-modellen og stilladsering indenfor faget AUK og arbejder både med reklamefilm, Youtube og podcast indenfor faget ADDU. 

Jeg håber at du finder professionsessayet spændende, og at det kan give dig inspiration til dit fremtidige arbejde. 

Link til DIGI-Talk: https://skoletube.dk/video/6938334/461761197

Fed fornøjelse! 

Med Venlig Hilsen

Nina Hansson (: 

Scratchkodning i Studietube.dk

Kære alle

Normalt er DIGI-bloggen til professionsessays, men her deles et abstrakt lavet i kodningsværktøjet Scrach via CodingLab i Studietube.dk.

Håber at du bliver inspireret og har lyst til at kaste dig over kodningsværktøjet. Du vil opøve en færdighed som er efterspurgt i skolen.

Mange hilsner, Lars (lahp@ucsyd.dk)

Abstraktet er lavet over:

Caeli, E. N., og Bundsgaard, J. (2020). Teknologikritik i skolen – et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. I: C. Haas og C. Matthiesen (Red.), Fagdidaktik og demokrati. Samfundslitteratur. ISBN: 9788759335888. 

Josefine skriver følgende om værktøjet:

“Dette er min produktion udarbejdet i programmeringssproget Scratch. Scratch kan tilgås fra StudieTube/SkoleTube, hvor det i stedet hedder CodingLab, men det er det samme program, og produkter lavet i Scratch kan således åbnes i CodingLab og omvendt.

Scratch er forholdsvis nemt at komme i gang med, da det ikke kræver nogen programmeringserfaring. Det kan være en fordel at se vejledninger som kan tilgås fra menuen øverst i programmet (vejledningen ‘Lav en historie’ er et godt sted at starte), og ellers lærer man løbende at bruge funktionerne i programmet ved blot at prøve sig frem.

Man kan evt. starte med at lave en hel simpel produktion, hvor man indsætter en baggrund og nogle figurer der siger noget tekst i talebobler. Så har man lavet en brugbar produktion, og kan herefter eksperimentere med øvrige effekter.

NB! Det er vigtigt at gemme sit arbejde løbende undervejs, da Scratch og CodingLab ikke gemmer automatisk.

Med venlig hilsen

Josefine Krogsgaard”

Linket til abstraktet er her:

https://www.studietube.dk/video/6700758/ec30a7eef2e23ba47fbaf81b6afec352

Indskolingselever fortæller historier i dansk

Kære medstuderende 

Jeg har planlagt og gennemført en undervisning i faget dansk på den lokale folkeskole, i 1. og 2. klasse i mine fag ADDU og AUK.  Undervisningsforløbet har jeg forklaret for børnene i følgende E-bog og det med såvel tekst og billeder som indtaling, hvorved alle eleverne kunne forstå, hvad vi skulle arbejde med.

Jeg blev hurtigt på uddannelsen grebet og inspireret af Célestin Freinet. Derfor mit undersøgelsesspørgsmål:  

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles Freinet-inspireret danskundervisning i indskolingen, hvor eleverne lytter til en lydbogs-historie for efterfølgende at fortælle deres egen historie i deres egen e-bog? 

I min undersøgelse fylder frihed overvejende. For hvor meget frihed er muligt for os at give, indenfor de rammer vi samtidig skal arbejde indenfor? Og i sidste ende – Kan vi finde ud af det qua vores egen dannelse og mønstre?  

Min DIGI talk

Må min opgave inspirere dig – Held og lykke med dit studie.  

Mange hilsner  

Zenitta Kämpfner 

Elever laver elektronisk avis om Corona-tiden

I en Corona-tid hvor hele uddannelsessystemet har måtte operere under nye og uafprøvede arbejdsgange, har vi som folkeskole fået muligheden for at genopfinde vores undervisning. I denne undersøgelse, har jeg forsøgt at skabe et digitalt fjernundervisningsforløb der skal motivere eleverne til at arbejde med deres egne interesser igennem nye digitale medier, reflektere over samfundssituationen, fællesskabet og deres egen læring.

Med udgangspunkt i produktion af en klasseavis, har vi arbejdet i en emneugeligenende ramme, hvor vi har forsøgt at inkorporere flere af folkeskolens fag.  

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder derfor:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning i mellemtrinnet, hvor eleverne skal kommunikere om emner, der interesserer dem i en elektronisk avis?

Jeg håber at projektet kan være til inspiration, god læselyst. Mit professionsessay kom til at overskride sideantallet for professionsessays, men jeg håber at du har lyst til at læse det alligevel.

Mvh Pernille

DIGI-talk

Elevernes elektroniske avis – lavet i skoleblogs fra skoletube.dk

Undervisningsdifferentiering via et digitalt produkt – skab dit eget produkt

Kan man få eleverne til at styre deres egen læring, med få hjælpemidler? Og på den måde differentierer undervisningen?

Jeg har i fagene AUK og ADDU formuleret mit undersøgelsesspørgsmål således:

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles danskundervisning med fokus på undervisningsdifferentiering via elevernes produktioner i en hjemmeside/avis i skoleblogs i Skoletube.dk

I undervisningen havde jeg et kort oplæg, hvor jeg præsenterede eleverne for mig og for opgaven, gav dem de tre hjemmesider de skulle bruge for at udføre opgaven og delte dem op i grupper.

Min intention var at eleverne med disse hjælpemidler selv ville kunne være ansvarlige for deres egen læring og jeg kunne som lærer fungere som facilitator fremfor underviser.

 

God læselyst

Venlig hilsen Mette Hammelsvang

Undervisningsdifferentiering via et digitalt produkt – skab dit eget produkt

Min DIGI-talk