Support of learners’ linguistic progression

Kære medstuderende

Jeg vil gerne dele mit professionsessay med jer.

Jeg håber at I måske kan få lidt inspiration ud af det. Jeg har min undersøgelse i engelskmodulet Language and language usage


Undersøgelsesspørgsmålet var: How can I use elements from Derewianka’s Snail Model, focusing on the text structure for personal recounts and text participants, to support learners’ linguistic progression?


Jeg kreerede en lektionsplan over fire undervisningslektioner og afprøvede den med en 5. & 6. klasse på Kaj Munk Skolen i Sydslesvig. Selvfølgeligt var planen ikke perfekt 😉


Jeg blev inspireret af B. Jensen og S. Jacobsens artikel ”Design af læremidler til
engelskundervisningen på mellemtrinet” i Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi.

I teksten går jeg ind på overgangen fra BICS til CALP, altså Cummins teori om hvordan elever kan udvikle deres sprog fra hverdagssprog til mere formelt sprog. Derudover skriver jeg om og anvender register modellen og Derewiankas snail model.


God arbejdslyst og venlig hilsen
Joschka