Nyhedsudsendelse i en 9. klasse i samfundsfag og dansk

Hej!  

Jeg har lavet en undersøgelse i modulerne AUK & ADDU om nyheder.  

Min undersøgelse er foretaget i en 9. klasse, hvor eleverne skulle producere nyhedsudsendelser.  

I min undersøgelse har jeg fokus på samfundsfaget og danskfaget. 

Mit undersøgelsesspørgsmål lyder således:  

Hvordan planlægges, gennemføres, evalueres og udvikles et tværfagligt dansk- og samfundsfagsundervisningsforløb, hvor eleverne producerer deres egen nyhedsudsendelse om et samfundsfagligt emne, der samtidig fungerer som eksamensforberedelse?  

DIGI-talk: https://www.skoletube.dk/video/6270097/1978720057

Jeg håber, at I kan blive inspireret.  

God læselyst!  

Med venlig hilsen  

Amalie Sørensen