Elever skaber fortællinger ud fra autentiske historiske kilder

Forordning om neger-handelen, år 1792

Kære læser

Var Danmark det første land i verden til at afskaffe slaveriet?

Det kan nogle af mine elever i 6. klasse argumentere for, hvorfor Danmark ikke var. Og eleverne kan tilmed begrunde deres svar ud fra samtidige kilder.

Jeg har i denne opgave undersøgt, om man med en undersøgende og problemorienteret tilgang kan lave en undervisningsaktivitet, som har til hensigt at styrke elevernes kompetencer til at håndtere historisk indhold ved at konstruere en historisk fortælling ud fra kilder.

Mere konkret har jeg præsenteret mine elever for en påstand og givet dem en række samtidige kilder, som de har skulle dykke ned i for at kunne konstruere en historisk fortælling. På baggrund heraf har eleverne skulle argumentere for, om Danmark har var det først land til at afskaffe slaveriet eller ej.

Til opgaven har jeg gjort brug af Andreas Körbers didaktiske model over historiske kompetencer.

Belægget for undersøgelsen er, at eleverne skal være med til at konstruere deres viden om fortiden. Denne viden skal de bruge til at reflektere over vores samtid og deres fremtid. Derfor er undersøgelsen mundet ud i en diskussion om, hvorvidt man må sige neger. Her er eleverne selv kommet ind på grunde til, at det er politisk ukorrekt, og på den måde er det lykkedes for eleverne at skabe en sammenhæng mellem emnet, slaveriet, og en aktuel diskussion i vores dage.

God læselyst

Mange hilsner, Lærke